Giáo trình: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán

Lượt xem: 151
Số trang: 0
Mã số: 326260
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 1₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-28 21:05:45
Hiện nay chúng ta đang chứng kiến sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Với sự ra đời của internet đã thực sự mở ra một kỷ nguyên ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội...Trong khung cảnh đó, đào tạo và giáo dục được coi là mảnh đất màu mỡ để các ứng dụng của ICT phát triển.. Hiện nay chúng ta đang chứng kiến sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Với sự ra đời của internet đã thực sự mở ra một kỷ nguyên ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội...Trong khung cảnh đó, đào tạo và giáo dục được coi là mảnh đất màu mỡ để các ứng dụng của ICT phát triển..
— Xem thêm —