Nhúng
Toàn màn hình
/ 26
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (26 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-05 17:37:40
1 Giáo án đại số lớp 10: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC (CUNG) 1. Mục tiêu: Qua bài học, học sinh cần nắm được: a) Về kiến thức: - Hiểu thế nào là đường tròn lượng giác và hệ toạ độ vuông góc gắn với nó, điểm M trên đường tròn lượng giác xác định bởi số  (hay bởi góc , cung ) - Hiểu các định nghĩa côsin, sin, tang và côtang góc lượng giác  và ý nghĩa hình học của chúng. Biết được tính chất của côsin và sin của góc lượng giác  - Nắm chắc các công thức lượng giác cơ bản. b) Về kĩ năng: - Biết tìm hiểu điểm M trên đường tròn lượng giác xác định bới số thực  Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác GV: Võ Thị Minh Tâm - Quốc Học Huế - 2 - - Biết xác định dấu của cos , sin , tan ,cot , khi biết - Biết các giá trị côsin, sin, tang và côtang của một số góc lượng giác thường gặp. - Dựa vào định nghĩa, biết xác định các giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt và ngược lại. - Sử dụng thành thạo các công thức lượng giác cơ bản. c) Về tư duy: - Hiểu được cách xác định điểm M trên đường tròn lượng giác biểu diễn góc , từ đó xác định dấu của các giá trị lượng giác. - Áp dụng các công thức lượng giác cơ bản để giải một số dạng bài tập. d) Về thái độ: - Cẩn thận, chính xác. Tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi. 2. Phương tiện dạy học: Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác GV: Võ Thị Minh Tâm - Quốc Học Huế - 3 - - Thước kẻ, compa… 3. Phương pháp dạy học: - Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh (HS). Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác GV: Võ Thị Minh Tâm - Quốc Học Huế - 4 - *Kiểm tra bài cũ: 1. Nêu khái niệm góc lượng giác 2. Nêu khái niệm cung lượng giác. Đường tròn định hướng là gì? Tia Om quay theo một chiều từ Ou đến Ov. Ta nói, tia Om quét một góc lượng giác có tia đầu là Ou và tia cuối là Ov. Kí hiệu: (Ou, Ov). Là đường tròn với chiều di động đã được chọn Tia Ou, Ov, Om cắt đường tròn (O) lần lượt tại U, V và M. Khi tia Om quét góc lượng giác Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác GV: Võ Thị Minh Tâm - Quốc Học Huế - 5 - 3. Với kí hiệu (Ou, Ov), có nhận xét gì? *Bài mới: (Ou, Ov) thì điểm M chạy trên đường tròn theo một chiều từ điểm U đến điểm V. Ta nói, điểm M vạch nên một cung lượng giác điểu đầu U, điểm cuối V. Kí hiệu: Có vô số góc lượng giác có tia đầu Ou, tia cuối Ov và số đo các góc đó có dạng + k2, k z,  = sđ (Ou, Ov). 1.Đường tròn lượng giác: a) Định nghĩa: Đường tròn lượng giác là một đường tròn đơn vị (bán kính bằng 1), định hướng, trên đó có một điểm A gọi là điểm gốc O 1 A Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác GV: Võ Thị Minh Tâm - Quốc Học Huế - 6 - -Mỗi số  R, ta có một cung lượng giác duy nhất có số đo  hay ta có một góc lượng giác duy nhất (OA, OM) có số đo Cung và góc b) Tương ứng giữa số thực và điểm trên đường tròn lượng giác: R Có M O ...
— Xem thêm —
Bình luận