Nhúng
Toàn màn hình
/ 13
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (13 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-29 04:38:08
Tài liệu tham khảo về tự học tin học, những kỹ năng tin học căn bản về excel - Tự học Excel 2007. UTBINH GIỚI THIỆU NỘI DUNG BÀI NÀY TRONG DỈA NHÓM PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM SINH VIÊN SSDG BẰNG CÁCH CHỤP HÌNH VÀ DÁN VÀO WORD CÁC BÀI LÝ THUYẾT ĐẦY ĐỦ - RÕ RÀNG VÀ NGẮN GỌN HẦU GIÚP CHO CÁC BẠN Ở XA KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN ĐẾN LỚP HỌC . PHẦN DƯỚI LÀ CÁC BÀI THỰC TẬP . HY VỌNG CÁC BẠN SẼ LÃNH HỘI NHANH VÀ ÁP DỤNG THUẬN LỢI TRONG THỰC TẾ HẰNG NGÀY . BÀI 14 NGÀY 21.12.2009 UTBINH THEO SSDG GIÁO TRÌNH MICROSOFT EXCEL 2007 1 CHƯƠNG 1 LÀM QUEN VỚI MICROSOFT EXCEL BÀI 1 : GIỚI THIỆU MICROSOFT EXCEL 2007 . BÀI 2 : KHỞI ĐỘNG VÀ THOÁT . BÀI 3 : GIỚI THIỆU MÀN HÌNH – GIAO DIỆN . 2 3 4 5 6 7 8 9 BÀI THỰC TẬP 7 CÁC HÀM XỬ LÝ CHUỖI (TEXT FUNTIONS ) Download Các Bài Thực Tập (21.53MB) : http://utbinh.com/A12/181209/THUCTAP_coban3.rar 1. Lập Công Thức cho Cột Mã Loại , biết rằng : Ký tự cuối cùng của Mã HĐ là mã Loại : Click vào Ô C3 để lập Công Thức tính Mã Loại Dùng Hàm RIGHT để trích Chuỗi từ bên Phải =right(B3,1) Enter . Kết quả : 2 . Rê xuống , kết quả : 1,2,1. 2. Lập Công Thức cho Cột STT HĐ , biết rằng : 3 Ký tự giữa của mã HĐ là STT cũa HĐ : Click vào Ô D3 để lập Công ThỨC tính STT HĐ = mid (B3,2,3) Enter . Kết quả : 125 . rê xuống , kết quả : 201,098,580. 3. Tính Cột giảm giá sao cho : Nếu mã loại là 1 thì giảm giá =30% Đơn giá*Số lượng. Nếu mã loại là 2 thì giảm giá =50% Đơn giá*Số lượng. o Dùng hàm điều kiện IF để phân loại giảm gái =if(C3=”1”,30%,50%)*E3*F3 Enter . Kết quả : 600000 . Rê xuống , kết quả : 1440000,900000,1080000. 4. Tính Cột Thành Tiền=Đơn giá*Số lượng – Giảm giá : =F3+E3-G3 Enter . Kết quả : 600000 . Rê xuống , kết quả : 3360000,900000,2520000. 10 BÀI THỰC TẬP 8 CÁC HÀM DÒ TÌM (LOOKUP FUNTIONS ) 1. Lập Công Thức Dữ Liệu cho Cột Xếp Loại : Dùng Hàm VLOOKUP để tìm kiếm theo Cột =vlookup(C3, Rê chọn toàn khối Bảng Xếp Loại màu xanh Nhập : 2,1) Enter . Kết quả : Trung bình . Rê xuống , kết quả : Khá , Giỏi ,Giỏi , Yếu , Trung Bình , Khá . 2. Xếp hạng cho các học sinh theo Thứ Tự từ cao đến thấp : Dùng hàm RANK xếp hạng =rank(C3, Rê chọn Khối Cột C để lấy giá trị cho Cột REF Phím F4 Nhập : ,0 Enter . Kết quả : 6 . Rê xuồng , kết quả : 3,2,1,7,5,3. Giáo Trình Microsoft Excel 2007 Toàn tập - SSDG 11 Sau khi Download hoàn tất 7 Files nén , bạn giải nén File 1 , các Files còn lại tự động giải nén . Ra File GT.Excel 2007 Softprovn.net (640,326KB) , nhấp lên File này và bỏ dỉa ghi ra 1 CD . UTBINH đã Download , rất tốt . http://www.mediafire.com/download.php?kxyz1kcxcwb http://www.mediafire.com/download.php?m9monnj4mzj http://www.mediafire.com/download.php?dv9hmlp3tsi http://www.mediafire.com/download.php?ukclx12m23j http://www.mediafire.com/download.php?jv0otz65tn0 http://www.mediafire.com/download.php?zevgtwmzwzl http://www.mediafire.com/download.php?jj9hymdyhwj NGÀY 21.12.2009 : 14.EXCEL 2004 CƠ BẢN 4 . [img]http://utbinh.com/A12/211209/COBAN4.png[/img] http://utbinh.com/A12/211209/COBAN4.png http://utbinh.com/A12/211209/COBAN4.doc http://utbinh.com/A12/211209/COBAN4.pdf Download Các Bài Thực Tập (21.53MB) : http://utbinh.com/A12/181209/THUCTAP_coban3.rar 26_BAITAP_EXCEL_2007.zip (67.94 KB) : http://www.mediafire.com/?zjn2gnjmmhm 36_BAITAP_EXCEL_2007.rar (119.47 KB) : http://www.mediafire.com/?nnwnnzzmjxm 51_BAITAP_EXCEL_2007.rar (288.65 KB) : http://www.mediafire.com/?dey1t1mhrme Tìm Hiểu Công Thức và Hàm EXCEL 2007 dài 157 Trang (14.91MB) : http://utbinh.com/A12/211209/congthuc.doc Công Thức và Hàm & 8 Công Cụ Excel (350KB) : http://utbinh.com/A12/211209/congthuc_ham_excel2007.doc Giáo Trình EXCEL 2007 của Nhóm SSDG (43KB) : http://utbinh.com/A12/211209/GiaoTrinh_EXCEL_2007.doc Phim Avatar và Bẩy Rồng (1.37MB) : http://utbinh.com/A12/211209/Avatar.doc Thế Giới Ảnh ngày 18.12.2009 (11,22MB) : http://utbinh.com/A12/211209/THEGIOIANH_18122009.doc Truyện Ngắn Mùa Xuân của Em ( 106KB ) : http://utbinh.com/A12/211209/MuaXuanCuaEm.doc Hướng dẫn Convert File Video và Ghi dỉa chắc cú ( 412KB ) : 12 http://utbinh.com/A12/211209/Convert_GhiDia_ChacCu.doc 13
— Xem thêm —
Bình luận