Câu hỏi trò chơi Rung Chuông Vàng - Phần 3

Số trang: 8
Mã số: 323883
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-19 05:51:54
Tài liệu tham khảo và tuyển tập các câu hỏi trong trò chơi truyền hình trực tuyến Rung Chuông Vàng giúp các bạn giải trí thư gian và thử kho kiến thức của bản thân Đề thi Vòng 2 Rung chuông vàng 2007 Hãy trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi đáp án trả lời ở ô bên cạnh: STT Nội dung câu hỏi Đáp án 1 Ngày thu phân là ngày nào? 23-9 2 Loại gió thổi từ các khu áp cao cận nhiệt đới thổi gần nh quanh năm về phía áp thấp ôn đới? Tây ôn đới? 3 Cảng lớn nhất Trung Quốc là cảng nào? Thư ợng Hải 4 Ai đ ược vua Quang Trung xem nh vị cố vấn bậc thầy? Nguyễn Thiếp 5 Trong các loài sâu bọ thì con ng ời chỉ thuần d ưỡng 2 loài ? Hai loài đó là những con gì? Tằm và ong 6 Nhờ hiện tự ợng vật lý gì mà rễ cây có thể hút n ớc dễ dàng? Mao dẫn 7 Chí tuyến có vĩ độ baonhiêu ? 22,5độ 8 Quốc giáo ở Iran là tôn giáo nào? Đạo Hồi 9 Trục của Trái Đất hợp với mặt phẳng xích đạo một góc bao nhiêu độ? 66,5 10 Khi bị thua trong cuộc chiến tranh thuốc phiện Trung Quốc phải nh ường vùng đất nào cho nư ớc Anh 155 năm ? Hồng Kông 11 Cầu Mỹ Thuận bắc qua sông gì? Sông Tiền 12 Công trình đạt giải nhất của Hội Kiến Trúc s ư Việt Nam năm 2006? Trung Tâm hội nghĩ quốc gia của Kiến trúc sư ngư ời Đức 13 Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trong lịch sử thế giới giành thắng lợi và lập ra nhà nước kiểu mới nào? công xã Pari 14 Ng ời ta quy định lấy kinh tuyến ở kinh độ bao nhiêu làm đ ờng chuyển ngày? 180 15 Sông có diện tích l u vực lớn nhất thế giới là con sông nào? amazon 16 2-8-1971 Đavid Scot đã thả đồng thời ở cùng một độ cao 1 cáI búa và một chiếc lông vũ 2 vật này rơI và chạm đất cùng một lúc? Hỏi ông đã làm thí nghiệm này ở đâu? Mặt Trăng 17 Trong việc tạo ra giống mới ng ời ta th ờng dùng phương pháp lai nào là chủ yếu? Lai khác thứ 18 Chiếc tem thư đầu tiên do b ưu cục Anh in 1840.Bạn cho biết trên tiếc tem đó in hình gì? Nữ hoàng Anh 19 Ai là ngư ời đ ợc mệnh danhlà nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới ? Xuân Diệu 20 Môn thể thao nào mà tên của nó có nghĩa là Tay không? Karate 21 Mác đánh giá ai là nhà t ư t ởng vĩ đại nhất của phương tây cổ đại? Aritxtot 22 Trạng tháI đ ợc xem là trạng tháI thứ 4 của vật chất sau các trạng thái: Rắn Lỏng Khí là gì? Plasma 23 Nhạc cụ gõ cổ nhất nước ta tên là gì? Đàn Đá 24 Hai biểu t ợng của lễ Phục Sinh là gì? Trứng và Thỏ 25 Có bao nhiêu vị trạng nguyên d ới thời vua Gia Long? Gia Long không lấy trạng nguyên 26 Ngày truyền thống HS-SV Việt nam là ngày nào? 9-1 27 Nếu ta đun n ơc trong nồi đậy vung thật chặt và kín mít thì n ớc trong nồi sôI ở bao nhiêu độ? Không thể sôI vì áp suất ngoài luôn lớn hơn áp hơI bão hoà của n ớc ở nhiệt độ mà n ớc đạt tới. 28 Ai được tôn sùng là Thánh nhân của muôn đời? Khổng tử 29 Phiên bản phủ sóng diện rộng (tới 50km) của mạng không dây viết tắt là gì? wimax 30 Điền 2 động từ vào chỗ trống trong câu thơ sau: Hình ảnh của Đảng lồng vào trong hình của nước Phút ....đầu tiên là phút Bác Hồ ...... Khóc, (Bác Hồ)cười 31 Cầu thủ Bồ Đào Nha được mệnh danh là ‘Vua Ngọc Đen’’? Esibio 32 1 sào bằng bao nhiêu thước? 15 thước 33 Người việt nam đầu tiên được Unessco công nhận là danh nhân văn hoá thế giới? Năm nào? Nguyễn Trãi-1980 34 Hoàng Triều luật lệ còn gọi là bộ luật gì? Gia Long 35 Cặp bố mẹ xuất phát ký hiệu bằng gì trong di truyền học? P(parents) 36 Anghe gọi định luật gì là quy luật vĩ đại của cuộc sống? Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng 37 Ai là người đề nghị tam rời rừng núi Thanh Hóa chuyển về Nghệ An trong nghĩa quân Lam Sơn ? Nguyễn Chích 38 Cái gì được ví như Địa Trung Hải của Châu Mỹ? Ngũ Hồ 39 Tên Quốc gia nào ở Châu Phi có nghĩa là tự do? Liberia 40 Which country was made the statute of Liberty? France 41 Ai là người đặt nền móng cho di truyền học? Grego Menden. 42 Một trong những nguyên nhân làm suy giảm tầng Ozon là do sử dụng các chất CFC như CCl2F2, CCl3F ...Các chất này có tên chung là gì? Frêon 43 3 chữ khắc trên Tháp Bút(Hồ Gươm) là ba chữ nào? (bằng tiếng Việt) Tả Thiên Thanh 44 Hạ viện Nga còn có tên gọi khác là gì? Duma quốc gia. 45 Sông MeKông bắt nguồn từ đâu? CN Tây Tạng 46 RơI phát ra âm thanh từ bộ phận nào của cơ thể? Cổ họng 47 Bµi h¸t hay nhÊt thÕ kû XX lµ bµi h¸t nµo? Yes terday-The Beatles 48 Cuéc ®ä søc ®Çu tiªn gi÷a qu©n chñ lùc bé ®éi ta vµ qu©n viÔn chinh Mü lµ trËn ®¸nh nµo? ...
— Xem thêm —
Bình luận