Nhúng
Toàn màn hình
/ 7
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (7 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-07 06:43:09
1 Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp vay vốn Ngân hàng thế giới đối với Hộ vay tham gia Tổ Tiết kiệm và vay vốn mức vay từ 30 triệu trở lên Thông tin Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban quản lý dự án cấp huyện, UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội. Cách thức thực hiện: Người vay nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ TK&VV nơi người vay sinh sống. Thời hạn giải quyết: Không quy định Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo phê duyệt cho vay (theo mẫu 04/TD) Các bước Tên bước Mô tả bước 1. + Người vay tự nguyện gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi sinh sống. + Người vay làm Hồ sơ đề nghị vay vốn gửi Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Người vay phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của NHCSXH. 2. Tổ TK&VV cùng tổ chức chính trị - xã hội tổ chức họp bình xét, lập Danh sách đề nghị vay vốn, sau đó Tổ gửi Danh sách đề nghị vay vốn tới UBND cấp xã xác nhận. Tên bước Mô tả bước 3. Tổ TK&VV gửi hồ sơ đề nghị vay vốn đã có xác nhận của UBND cấp xã đến Ban thực hiện Dự án huyện để xác nhận. 4. Sau đó Tổ TK&VV gửi hồ sơ đề nghị vay vốn tới NHCSXH cấp huyện nơi cho vay. NHCSXH cấp huyện nơi cho vay tiến hành kiểm tra tính hợp pháp hợp lệ của hồ sơ để thông báo kết quả phê duyệt (mẫu 04/TD) gửi UBND cấp xã. 5. UBND cấp xã thông báo đến tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã để tổ chức Hội thông báo đến Tổ TK&VV. Tổ TK&VV thông báo đến người vay kết quả phê duyệt cho vay. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đối với khách hàng : * Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trồng rừng (mẫu số 01/FSDP): 01 liên (bản chính). * Phiếu báo giá hoặc phiếu đặt mua hàng với cây giống (nếu có): 01 liên Thành phần hồ sơ (bản chính). * Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp: 01 liên (bản sao có công chứng). * Biên bản nghiệm thu rừng đã trồng: 01 liên (bản chính). * Photocopy sổ hộ khẩu, CMND (có công chứng đối với hộ có hộ khẩu đăng ký ở khác xã có đất trồng rừng.: 01 liên 2. Đối với Tổ TK&VV: + Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD): 04 liên. (bản chính). Số bộ hồ sơ: Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trồng rừng (mẫu số 01/FSDP): 01 liên (bản chính). Phiếu báo giá hoặc phiếu đặt mua hàng với cây giống (nếu có): 01 liên.(bản chính). Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp: 01 liên.(bản sao có công chứng). Biên bản nghiệm thu rừng đã trồng: 01 liên.( bản chính). Photocopy sổ hộ khẩu, CMND (có công chứng đối với hộ có hộ khẩu đăng ký ở khác xã có đất trồng rừng.: 01 liên. Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD): 04 liên. (bản chính). Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trồng rừng (mẫu số 01/FSDP) Cẩm nang tín dụng thực hiện... 2. Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD) Văn bản 676/NHCS-TD ngày 22/... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Thuộc nhóm khách hàng mục tiêu: + Hộ gia đình hoặc cá nhân tham gia trồng, chăm sóc rừng trồng của Dự án; + Các tổ chức hợp lệ theo quy định của Dự án Cẩm nang tín dụng thực hiện... 2. Có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự. Cẩm nang tín dụng thực hiện... Nội dung Văn bản qui định 3. Có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú tại xã thực hiện Dự án. Cẩm nang tín dụng thực hiện... 4. Đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng rừng (cấp mới lần đầu hoặc đã được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng rừng sau khi nhận chuyển nhượng. đối với diện tích đất sẽ trồng hoặc chăm sóc rừng sản xuất bằng vốn vay. Cẩm nang tín dụng thực hiện... 5. Mục đích vay vốn phải hợp pháp và phù hợp với thực tiễn trồng rừng Dự án. Cẩm nang tín dụng thực hiện... 6. Có khả năng tài chính để chi trả khoản nợ trong thời gian cam kết. Không có nợ quá hạn trên 6 tháng hoặc nợ khó đòi tại NHCSXH nơi cho vay. Cẩm nang tín dụng thực hiện... 7. Có vốn tự có tham gia: Phần tham gia của người vay: tối thiểu 25% chi phí của phương ...
— Xem thêm —
Bình luận