HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - HOẠT ĐỘNG VỆ SINH TRƯỜNG, LỚP SẠCH ĐẸP

Lượt xem: 313
Số trang: 0
Mã số: 321439
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 1₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-30 06:03:01
HS đưa ra những ý kiến và biện pháp là m cho trường lớp sạch, đẹp. - HS có ý thức giữ gìn trườn g lớp luôn sạch, đẹp. HS đưa ra những ý kiến và biện pháp là m cho trường lớp sạch, đẹp. - HS có ý thức giữ gìn trườn g lớp luôn sạch, đẹp.
— Xem thêm —