Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-13 21:15:19
Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính củ thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc vào buổi sáng hoặc buổi chiều của ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc thời hạn chứng thực không quá ba (03) ngày làm việc đối với ủy quyền đơn giản, không quá mười (10) ngày làm việc đối với ủy quyền phức tạp, không quá ba mươi (30) ngày ngày làm việc đối với ủy quyền đặc biệt phức tạp, kể từ khi thụ lý. Chứng thực Giấy ủy quyền nộp hồ sơ và nhận thay Giấy chứng nhận của người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc vào buổi sáng hoặc buổi chiều của ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc thời hạn chứng thực không quá ba (03) ngày làm việc đối với ủy quyền đơn giản, không quá mười (10) ngày làm việc đối với ủy quyền phức tạp, không quá ba mươi (30) ngày ngày làm việc đối với ủy quyền đặc biệt phức tạp, kể từ khi thụ lý. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí Chứng thực Giấy ủy quyền nộp hồ sơ và nhận thay Giấy chứng nhận của người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 10.000 đồng/trường hợp Thông tư liên tịch số 93/2001... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định. 2. Bước 2 - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần). - Cán bộ Ủy ban phường – xã, thị trấn kiểm tra tính đầy đủ và Tên bước Mô tả bước hợp lệ của các giấy tờ + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp. + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ. 3. Bước 3 Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu yêu cầu chứng thực; 2. Dự thảo giấy ủy quyền (nếu có); 3. Bản sao CMND/Hộ chiếu hoặc các giấy tờ tùy thân khác; Thành phần hồ sơ 4. Tùy từng loại việc ủy quyền mà có thể yêu cầu cung cấp thêm một trong các loại giấy tờ liên quan khác theo quy định của pháp luật. Số bộ hồ sơ: 02 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Phiếu yêu cầu chứng thực (mẫu số 31/PYC) Thông tư liên tịch 04/2006/TT... 2. Mẫu dự thảo giấy ủy quyền (Mẫu số: 28/CT-UQ) Quyết định số 123/2005/QĐ- UBN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Nội dung Văn bản qui định 1. Người lập giấy ủy quyền phải đủ năng lực hành vi; Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 2. Người lập giấy ủy quyền phải có mặt tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước để ký vào văn bản trước mặt người chứng thực. Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11
— Xem thêm —
Bình luận