Hướng dẫn học sinh lớp 9 chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp.

Lượt xem: 215
Số trang: 31
Mã số: 32062
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 31
Sao chép
Phoøng Giaùo Duïc & Ñaøo Taïo Chaâu Thaønh Tröôøng THCS Thò Traán
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TÂY NINH
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CHÂU THÀNH
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CHÂU THÀNH
--------- --------
Sáng kiến kinh nghiệm
HƯỚNG DẪN HỌC SINH
LỚP 9 CHUYỂN CÂU TRỰC TIẾP SANG
CÂU GIÁN TIẾP.
Năm học: 2009 – 2010
Tháng 4 Năm 2010
TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Giaùo vieân: Traàn Thò Hoàng Mai Trang 1
Người thc hin : TRẦN THỊ HỒNG
MAI
T: Tiếng Anh
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Phoøng Giaùo Duïc & Ñaøo Taïo Chaâu Thaønh Tröôøng THCS Thò Traán
Tên đề tài: Kinh nghiệm “Hướng dẫn học sinh lớp 9 chuyển câu Trực
tiếp sang câu Gián tiếp.”
Họ và tên giáo viên: Trần Thị Hồng Mai
Đơn vị công tác: Trường THCS Thị Trấn Châu Thành
1. Lý do chọn đề tài :
Tiếng Anh, ngày nay giữ một vai trò quan trọng đối với cách mạng khoa học kỹ thuật.
Tiếng Anh ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều người đối với việc học một ngoại ngữ
kích thích sự ham muốn của nhiều ngưới mọi lứa tuổi. Nắm bắt được nhu cầu đó, luật
giáo dục 2005 (điều 5) qui định “phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác,
chủ động, duy, sáng tạo của người học, bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả
năng thực hành, lòng say mê học tập và có ý chí vươn lên”.
Trong quá trình giảng dạy học sinh chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, bản thân
nhận thấy đa phần học sinh chưa làm được dạng bài tập này . Do vậy, để giúp học sinh biết
cách chuyển đổi câu như thế nào là tốt nhất và hiệu quả nhất, đó là mối quan tâm hàng đầu
của tôi khiến tôi quyết định thực hiện đề tài: “Kinh nghiệm “Hướng dẫn học sinh
lớp 9 chuyển câu Trực tiếp sang câu Gián tiếp.”
2. Đối TƯỢNG phương pháp nghiên cứu :
a) Đối tượng nghiên cứu : Học sinh lớp 9 trường THCS Thị Trấn.
b) Phương pháp nghiên cứu :
- Đọc, nghiên cứu tài liệu.
- Dự giờ đồng nghiệ.
- Kiểm tra, đối chiếu, so sánh kết quả của học sinh.
3. Đề tài đưa ra giải pháp mới :
- Giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn làm bài tập.
- Hướng dẫn học sinh lớp 9 chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp.
- Vận dụng các thủ thuật và cách đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp vào các dạng bài
tập đa dạng phong phú.
4. Hiệu quả áp dụng :
- Giúp học sinh hứng thú học tập bộ môn hơn.
- Học sinh tích cực duy vận dụng kiến thức đã học vào các dạng bài tập khác
nhau.
- Tiết dạy đạt hiệu quả hơn.
5. Phạm vi áp dụng :
- Học sinh khối 8 và 9 (bậc THCS ).
Giaùo vieân: Traàn Thò Hoàng Mai Trang 2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Phoøng Giaùo Duïc & Ñaøo Taïo Chaâu Thaønh Tröôøng THCS Thò Traán
Tây Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2010
Người thực hiện
(đã kí)
Trần Thị Hồng Mai
Giaùo vieân: Traàn Thò Hoàng Mai Trang 3
Tải xuống 5,000₫ (31 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-19 08:31:29
Giới thiệu chung 1. Lý do chọn đề tài: Tiếng Anh, ngày nay giữ một vai trò quan trọng đối với cách mạng khoa học kỹ thuật. Tiếng Anh ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều người đối với việc học một ngoại ngữ và kích thích sự ham muốn của nhiều ngưới ở mọi lứa tuổi. Nắm bắt được nhu cầu đó, luật giáo dục 2005 (điều 5) qui định “phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy, sáng tạo của người học, bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và có ý chí vươn lên”. Trong quá trình giảng dạy học sinh chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, bản thân nhận thấy đa phần học sinh chưa làm được dạng bài tập này . Do vậy, để giúp học sinh biết cách chuyển đổi câu như thế nào là tốt nhất và hiệu quả nhất, đó là mối quan tâm hàng đầu của tôi khiến tôi quyết định thực hiện đề tài: “Kinh nghiệm “Hướng dẫn học sinh lớp 9 chuyển câu Trực tiếp sang câu Gián tiếp.” 2. Đối TƯỢNG phương pháp nghiên cứu: a) Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 9 trường THCS Thị Trấn. b) Phương pháp nghiên cứu: - Đọc, nghiên cứu tài liệu. - Dự giờ đồng nghiệ. - Kiểm tra, đối chiếu, so sánh kết quả của học sinh. 3. Đề tài đưa ra giải pháp mới: - Giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn làm bài tập. - Hướng dẫn học sinh lớp 9 chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp. - Vận dụng các thủ thuật và cách đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp vào các dạng bài tập đa dạng phong phú. 4. Hiệu quả áp dụng: - Giúp học sinh hứng thú học tập bộ môn hơn. - Học sinh tích cực tư duy và vận dụng kiến thức đã học vào các dạng bài tập khác nhau. - Tiết dạy đạt hiệu quả hơn. 5. Phạm vi áp dụng: - Học sinh khối 8 và 9 (bậc THCS ). Tài Liệu Tham Khảo 1. Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9 Nhà xuất bản Giáo dục 2. Sách bài tập Tiếng Anh lớp 9 Nhà xuất bản Giáo dục 3. Sách giáo viên Tiếng Anh lớp 9 Nhà xuất bản Giáo dục 4. Tiếng Anh cơ bản và nâng cao lớp 9 NXB ĐHSP TP. Hồ Chí Minh 5. Chuyên đề bồi dưỡng Tiếng Anh 9 NXB ĐHSP TP. Hồ Chí Minh 6. Ngữ pháp thực hành Tiếng Anh 9 NXB ĐH Quốc gia TP. HCM 7. Ngữ pháp Tiếng Anh NXB Đà Nẵng
— Xem thêm —
Bình luận