Xác nhận đơn xin nghỉ hẳn/ tạm nghỉ kinh doanh

Số trang: 4
Mã số: 319693
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Xác nhận đơn xin nghỉ hẳn/ tạm
nghỉ kinh doanh
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Tư pháp
Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND phường/xã/thị trấn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND phường/xã/thị trấn
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong ngày, nếu cần phải xác minh thì thời hạn không quá 01 ngày.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Xác nhận đơn
Các bước
Tên bước
Mô tc
1.
Bước 1
Công dân có yêu cầu xác nhận nộp hồ sơ và xuất trình chứng
minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ tuỳ thân khác tại
bộ phận tiếp nhận và hoàn trhồ sơ của UBND các phường, xã,
thị trấn vào các ngày làm việc trong tuần.
2.
Bước 2
Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật, cán
bộ tư pháp tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, thực hiện công
tác xác nhận theo quy định của pháp luật và giao trả kết quả.
Trong trường hợp kê khai chưa đúng hoặc chưa đầy đủ thì cán b
tư pháp hướng dẫn công dân kê khai lại, bổ sung hồ sơ theo đúng
quy định của pháp luật.
Trường hợp cần xác minh, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND phường, xã, thị trấn tiến hành công
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tên bước
Mô tc
tác xác minh rõ việc thường xuyên cư trú của người yêu cầu xác
nhận và trả lời cho công dân về việc (chấp thuận/ không chấp
thuận) giải quyết xác nhận theo yêu cầu.
3.
Bước 3
Công dân mang giấy biên nhận đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp
nhận và hoàn trả hồ sơ của UBND các phường, xã, thị trấn.
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.
Đơn của người yêu cầu xác nhận
2.
Xuất trình các loại giấy tờ:
+ Sổ hộ khẩu
+ Chứng minh nhân dân
Số bộ hồ sơ:
01b
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-16 02:35:51
Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tonhr Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND phường/xã/thị trấn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND phường/xã/thị trấn Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong ngày, nếu cần phải xác minh thì thời hạn không quá 01 ngày. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Xác nhận đơn Các bước Tên bước Mô tả bước Công dân có yêu cầu xác nhận nộp hồ sơ và xuất trình chứng 1. Bước 1 minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ tuỳ thân khác tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của UBND các phường, xã, thị trấn vào các ngày làm việc trong tuần. Nếu hồ sơ đầy đủ,
— Xem thêm —