Nhúng
Toàn màn hình
/ 8
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (8 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-06 06:09:42
I. Mục tiêu: - Biết được các nhu cầu về chất dinh dưỡng của vật nuôi. - Biết được thế nào là tiêu chuẩn, khẩu phần ăn của vật nuôi; biết được các chỉ số định mức dinh dưỡng trong tiêu chuẩn ăn và nguyên tắc phối hợp khẩu phần. - Có ý thức vận dụng kiến thức vào nuôi dưỡng vật nuôi. II. Chuẩn bị phương tiện dạy học - Tài liệu tham khảo : Giáo trình giống vật nuôi của các trường Đại học Sư phạm và trường Đại học Nông nghiệp. III.Tiến trình bài giảng: 1. Đặt vấn đề vào bài: 2. Các hoạt động dạy học: Bài 28 : Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi I. Mục tiêu: - Biết được các nhu cầu về chất dinh dưỡng của vật nuôi. - Biết được thế nào là tiêu chuẩn, khẩu phần ăn của vật nuôi; biết được các chỉ số định mức dinh dưỡng trong tiêu chuẩn ăn và nguyên tắc phối hợp khẩu phần. - Có ý thức vận dụng kiến thức vào nuôi dưỡng vật nuôi. II. Chuẩn bị phương tiện dạy học - Tài liệu tham khảo : Giáo trình giống vật nuôi của các trường Đại học Sư phạm và trường Đại học Nông nghiệp. III.Tiến trình bài giảng: 1. Đặt vấn đề vào bài: 2. Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Hoạt động 1: Tìm hiểu các nhu cầu về chất dinh dưỡng của vật nuôi - Cho HS đọc SGK, quan sát sơ đồ H28.1 và đặt câu hỏi: Hãy nêu các nhu cầu về chất dinh dưỡng của vật nuôi. - Thế nào là nhu cầu duy trì? - Thế nào là nhu cầu -HS đọc SGK và trả lời câu hỏi. HS thảo luận trả lời. HS thảo luận trả lời. I. Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi. Gồm: - Nhu cầu duy trì: Lượng chất dinh dưỡng tối thiểu để vật nuôi tồn tại duy trì thân nhiệt và các hoạt động sinh lý trong trạng thái không tăng hoặc giảm khối lượng, không cho sản phẩm. - Nhu cầu sản xuất: Lượng chất dinh sản xuất? - Dựa vào sơ đồ trên, hãy xác định nhu cầu dinh dưỡng của một số vật nuôi sau: Lợn thịt, trâu cày, bò sữa, gà đẻ trứng, vật nuôi mang thai hoặc đực giống. GV nhận xét, bổ sung cho chính xác. dưỡng để tăng khối lượng cơ thể và tạo ra sản phẩm. * Chú ý: Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi khác nhau phụ thuộc vào loài, giống, lứa tuổi, tính biệt, đặc điểm sinh lý, giai đoạn phát triển cá thể và đặc điểm sản xuất. Hoạt động 2: Tìm hiểu về tiêu chuẩn ăn của vật nuôi - Thế nào là tiêu chuẩn ăn của vật nuôi? - Mối liên quan với nhu cầu dinh dưỡng? Nếu - HS vận dụng những hiểu biết của mình để trả lời. II Tiêu chuẩn của vật nuôi 1. Khái niệm: SGK xây dựng tiêu chuẩn ăn thấp hơn nhu cầu dinh dưỡng của con vật thì sẽ thế nào? - GV gợi ý để HS tự kết luận tiêu chuẩn ăn là nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi và được lượng hoá bằng các chỉ số dinh dưỡng. - Muốn xây dựng tiêu chuẩn ăn chính xác cho vật nuôi phải làm thế nào? GV dẫn dắt để HS thấy rằng cần phải làm TN HS thảo luận và trả lời. 2. Các chỉ số dinh dưỡng biểu thị tiêu chuẩn ăn a, Năng lượng: Được tính bằng calo hoặc Jun. b, Protein: Được tính theo tỉ lệ % protein thô trong vật chất khô của khẩu phần hoặc số gam protein tiêu hoá/1kg thức ăn. c, Khoáng: - Kháng đa lượng : trên các đối tượng vật nuôi khác nhau để xây dựng tiêu chuẩn ăn của chúng. - Vai trò của các nhóm dinh dưỡng trên? - HS vận dụng kiến thức sinh học để nêu được vai trò của các nhóm dinh dưỡng đó. Ca, ...
— Xem thêm —
Bình luận