Nhúng
Toàn màn hình
/ 18
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (18 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-14 01:57:47
Dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp có những đặc điểm riêng của chúng. Trong nghiên cứu marketing các căn cứ cơ bản dưới đây thường được xem xét để lựa chọn nguồn dữ liệu: 1 CHƯƠNG 3CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN DỮLIỆU TRONG NGHIÊN CỨU MARKETINGNGHIÊN CỨU MARKETING (Marketing Research) TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNGNGHIỆP TP. HỒCHÍMINH KHOA QUẢN TRỊKINH DOANH2 NỘI DUNG CHƯƠNG 3 1.Thu thập dữliệu thứcấp; 2.Thu thập dữliệu sơ cấp; 3.Kỹthuật thu thập dữliệu định tính trong nghiên cứu marketing ( Phần mởrộng); 4.Hướng dẫn viết tiểu luận môn học; Câu hỏi ôn tập vàBài tập vềnhà.3 Những căn cứ đểlựa chọn nguồn dữliệu Dữliệu thứcấp vàdữliệu sơ cấp cónhững đặc điểm riêng của chúng. Trong nghiên cứu marketing các căn cứ cơ bản dưới đây thường được xem xét đểlựa chọn nguồn dữ liệu: •Tính phùhợp với mục tiêu nghiên cứu; •Tính hiện hữu; •Mức tin cậy của dữliệu; •Tính cập nhật của dữliệu; •Tốc độthu thập; •Tính kinh tếtrong thu thập. 4 1. Thu thập dữliệu thứcấp Dữliệu cấp hai hay dữliệu thứ cấp được trích ra từcác tài liệu, sách báo sẵn có. Người nghiên cứu phải biết làm việc có phương pháp đểthu thập dữ liệu: 1.1 Xác định nguồn dữliệu; 1.2 Truy xuất dữliệu; 1.3 Ghi chép lại dữliệu;5 1.1 Xác định nguồn dữliệu Sau khi đã xác định danh mục các dữliệu thứcấp cần thu thập, ta chú ý đến nguồn gốc của dữliệu. Vìviệc này cóthểgiúp chúng ta tiếp cận chúng một cách nhanh chóng vàhiệu quảnhất. Nếu lànguồn dữliệu nội bộthìtìm đến nguồn thông tin tổng hợp (hệthống thông tin quản trị) của DN đểthu thập. Lưu ý:Trong doanh nghiệp (mà đặc biệt làDN Việt Nam) việc tiếp cận các dữliệu vềhoạt động SXKD làviệc không hềdễ dàng, đơn giản, mặc dù đã cónhững qui định vềviệc “Công bố thông tin”, vàchẳng có qui định nào vềdanh mục “thông tin mật”cả. Trong thực tế, cónhững thông tin, dữliệu chỉcócấp có thẩm quyền nào đómới được tiếp cận (lý do?). Vậy, giải pháp nào đểcóthểthu thập dữliệu nội bộ?6 Đểcóthểthu thập dữliệu nội bộ? Với vai trò lànhàquản trịmarketing (hay nhànghiên cứu marketing) của DN, vấn đềQuyền được tiếp cận mọi thông tintrong doanh nghiệplà điều kiện tiên quyết, cần thiết nhằm đảm bảo cho hoạt động nghiên cứu marketing của DN đạt được kết quả. Lẽdĩnhiên, những người làm công tác marketing cũng phải thực hiện việc bảo mật thông tin theo qui định của DN. Thường thìnhànghiên cứu marketing phải ký vào một văn bản cam kết không sửdụng thông tin, dữliệu cho mục đích khác (ngoài mục đích nghiên cứu), và không được cung cấp thông tin, dữliệu cho bên thứba. Vấn đềtiếp theo làta xem xét cách thức nào đểcó thểthu thập dữliệu nội bộ? 7 1.1 Xác định nguồn dữliệu Nếu dữliệu cónguồn từbên ngoàithìcóthểtìm đến: ØCác cơ quan nhà nước như: Tổng cục Thống kê; Cục Thống kê; Phòng thông tin của Bộ Thương mại; Phòng Thương mại vàCông nghiệp; vàcác Bộ, tổng cục đều cóbộ phận chuyên cung cấp thông tin hoặc xuất bản sách báo; ØThư viện các cấp: Trung ương, tỉnh (thành phó), quận (huyện), các trường đại học, viện nghiên cứu; ØTruy cập Internet: Ngày nay ta cóthể đọc được những thông tin thời sựrất cập nhật tại các ấn bản trên mạng. Lưu ý:Nhànghiên cứu cần chúý những nội dung thuộc danh mục “ Bímật quốc gia”- không được tiếp cận, ngoài ra đều làcóthểtiếp cận (cóthểmiễn phí, hoặc cóthu phí). Vấn đềtiếp theo làta xem xét cách thức nào đểcó thểthu thập dữliệu cónguồn từbên ngoài?8 1.2 Truy xuất dữliệu v Đối với những dữliệu dạng văn bản: Làviệc tìm được đúng dữliệu, thông tin cần thiết bắt đầu từnhững thư mục, rồi đến sách, chương, bài, tài liệu. vĐối với dữliệu dạng file (lưu trong máy tính):Mởcác file dữliệu, hoặc sửdụng công cụtìm kiếm (search/ Seek). Lưu ý không chỉnh sửa dữliệu, hay làm hỏng tập tin. vĐối với dữliệu trên internet: Sửdụng các công cụtìm kiếm như : google; yahoo; Alta Vista;... Với các “từkhoá” cần tìm. Vídụ:9 1.3 Ghi chép lại nguồn dữliệu Nếu làsách báo thìphải ghi rõ: Tên tác giả; tên sách (ấn phẩm); tên NXB; nơi xuất bản; năm xuất bản (hoặc số, ngày); số trang theo thứtựvàcách trình bày nhất định. Vídụ1: Thông tin vềnhàmáy Xi măng Sao Mai được ghi lại như sau: Quang Minh,“Shing in southern Sky”, The Saigom Times weekly, số51-1998(376)-19.12.2008, TP. Hồ ChíMinh, trang 24. Vídụ2: Thông tin vềcách đặt câu hỏi phỏng vấn, trích từ ý kiến của tác giảFletcher và Bowers được ghi chép như sau: Alan D. Fletcher vàThomas A. Bowers, Fundermentals of Advertising research, 3rd Edition, Wadsworth, California, trang 87. Sinh viên khi bắt đầu nghiên cứu cần phải học phương pháp vàtập thói quen ghi chép lại nguồn dữliệuvàlập phiếu thu thập dữliệu đểcông việc tiến hành một cách cóhệthống khoa học. 10 Phiếu thu thập dữliệu thứcấp PHIẾU THU THẬP DỮLIỆU THỨCẤP Đềtài nghiên cứu: .... Sốphiếu: 1-UP.Phần/ chương: ........... Nguồn dữliệu:........... Nội dung dữliệu: -Bằng chữ:“... Trích nguyên văn...”. -Bằng sô (sốliệu): Sắp xếp theo dạng bảng. -.... Tài liệu đính kèm: ........ Ngày tháng năm Người lập phiếu Ghi chú:11 1.4 Các ứng dụng thích hợp đểthu thập thông tin khách hàng Thông tin của khách hàng chính lànguồn tài sản quan trọng của doanh nghiệp. Thông qua việc thu thập thông tin của khách hàng đểdoanh nghiệp kịp thời nắm bắt động thái thụ trường và phát hiện khách hàng tiềm năng, bạn cóthểtham khảo giải pháp miêu tảchi tiết dưới đây đểbiết cách làm thếnào thu thập được thông tin khách hàng. §Tham gia các cuộc triển lãm ngành nghềvàcác cuộc hội đàm để thu thập thông tin khách hàng; §Thông qua báo chi, quảng cáo đểthu thập thông tin khách hàng; §Thông qua mạng đểthu thập thông tin khách hàng; §Thu thập thông tin khách hàng thông qua cơ cấu chuyên nghiệp; §Tham gia vào các đoàn thểxã hội hoặc các hiệp hội ngành nghề; §Thông qua sựgiới thiệu của bạn thân hoặc bạn hàng hợp tác.12 1.4 Các ứng dụng thích hợp đểthu thập thông tin khách hàng vTham gia các cuộc triển lãm ngành nghềvàcác cuộc hội đàm đểthu thập thông tin khách hàng 1.Qua tư liệu tuyên ...
— Xem thêm —
Bình luận