TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI

Số trang: 10
Mã số: 314911
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 10
Sao chép
Tun 20 - S19:
TC NG V CON NGƯỜI VÀ XÃ HI
Mc tiêu cn đạt:
Giúp HS: Hiểu được ni dung, ý nghĩa và 1 s hình thc diễn đạt (so sánh, n d,
nghĩa đen, nghĩa bóng) ca nhng câu tc ng trong bài hc.
-Thuc lòng nhng câu tc ngx trong VB.
Các bưc tiến hành:
1. Ổn định
2. Chép đề
Đọc thuc lòng nhng câu tc ngi v kinh nghim sn xut.
3. Bài mi:
Hoạt đng 1
I. Đọc, chú
thích.
1. Đọc.
?Tc ng là gì?
H - đọc
?Em hiu "mt ca là gì?
2. Chú thích.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
"không tày"?
Hoạt đng 2
II. Đọc văn VB
1. Tc ng v
phm cht con
người.
u 1
?Câu nào nói v v đẹp con
người.
?Câu nào nói v phm giá con
người.
?Câu nào nói v giá tr con
người.
- 3 nhóm
- H - đọc câu 1,2,3.
?Câu Tncách diễn đạt ntn?
- Hoán dụ, so sánh đối lp
1>< 10.
? Tđó em hiu u tc ng
có ý nghĩa gì?
- "Người làm ra ca ch ca
không làm ra người."
- "Người sng hơn đống
vàng"
- Đề cao giá tr
con người: con
người q giá
hơn ca ci.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- "Ly ca che thân, không ai
ly thân che ca".
? Câu tc ng có th s dng
trong nhng tình hung giao
tiếp nào?
- Phên pnhững trường hp
coi người hơn của.
- An ủi động viên nhng
người không gp may.
- Nói vtưởng, đạo triết lý
sng ca nhân dân.
?"Góc con người, được hiu
theo nghĩa nào.
- 1 phn cơ thể con người.
- Dáng vẻ, đường nét con
người?
"Răng và tóc" trong câu tục
ng được xét trên phương
din nào?
?Câu tc ngý nghĩa gì?
- M thut ( vẻ đẹp)
u 2:
Mi biu hin
của con người
đều phn ánh v
đẹp, tư cách của
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-18 16:55:35
Tuần 20 - S19: TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI Mục tiêu cần đạt: Giúp HS: Hiểu được nội dung, ý nghĩa và 1 số hình thức diễn đạt (so sánh, ẩn dụ, nghĩa đen, nghĩa bóng) của những câu tục ngữ trong bài học. -Thuộc lòng những câu tục ngx trong VB. Các bước tiến hành: 1. Ổn định 2. Chép đề Đọc thuộc lòng những câu tục ngữ nói về kinh nghiệm sản xuất.
— Xem thêm —