Luận văn : PHÂN LẬP VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS TỪ ĐẤT VÀ KHẢO SÁT TÍNH ĐỐI KHÁNG VỚI VI KHUẨN E. COLI GÂY BỆNH TIÊU CHẢY TRÊN HEO part 8

Lượt xem: 798
Số trang: 0
Mã số: 313634
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-23 02:57:44
Tài liệu tiếng Việt 1. Lý Kim Hữu, 2005. Khảo sát đặc điểm của vikhuẩn Bacillus subtilis và tìm hiểu điều kiện nuôi cấy thích hợp sản xuất thử nghiệm chế phẩm Probiotic. LVTN, Khoa Chăn Nuôi Thú Y. Trƣờng Đại Học Nông Lâm Tp.HCM. 2. Nguyễn Ngọc Thanh Xuân, 2006. Phân lập vi khuẩn Bacillus sbtilis từ đất và khảo sát khả năng sử dụng các chủng phân lập được trong xử lý nhiễm aflatoxin trên nguyên liệu bắp. LVTN. Khoa Chăn Nuôi Thú Y. Đại Học Nông Lâm Tp.HCM. Tài liệu tiếng Việt 1. Lý Kim Hữu, 2005. Khảo sát đặc điểm của vikhuẩn Bacillus subtilis và tìm hiểu điều kiện nuôi cấy thích hợp sản xuất thử nghiệm chế phẩm Probiotic. LVTN, Khoa Chăn Nuôi Thú Y. Trƣờng Đại Học Nông Lâm Tp.HCM. 2. Nguyễn Ngọc Thanh Xuân, 2006. Phân lập vi khuẩn Bacillus sbtilis từ đất và khảo sát khả năng sử dụng các chủng phân lập được trong xử lý nhiễm aflatoxin trên nguyên liệu bắp. LVTN. Khoa Chăn Nuôi Thú Y. Đại Học Nông Lâm Tp.HCM.
— Xem thêm —