Giáo án hình học lớp 8 - Tuần 15: Tiết 29: LUYỆN TẬP

Lượt xem: 1239
Số trang: 0
Mã số: 313075
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-11 09:01:41
/Mục tiêu : - Giúp HS nắm vững công thức tính diện tích tam giác. - Rèn luyện khả năng phân tích tìm diện tích tam giác. II/Phương pháp : - HS thảo luận nhóm. - Phân tích, gợi mở, luyện tập. III/Chuẩn bị: _GV: SGK,thước , ekê,compa,thước hình thoi, bảng phụ hình bài 133. _HS: SGK, thước, bảng phụ. /Mục tiêu : - Giúp HS nắm vững công thức tính diện tích tam giác. - Rèn luyện khả năng phân tích tìm diện tích tam giác. II/Phương pháp : - HS thảo luận nhóm. - Phân tích, gợi mở, luyện tập. III/Chuẩn bị: _GV: SGK,thước , ekê,compa,thước hình thoi, bảng phụ hình bài 133. _HS: SGK, thước, bảng phụ.
— Xem thêm —