Nhúng
Toàn màn hình
/ 27
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (27 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-08 00:07:31
Hội nhập vào nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp ngày càng có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc thành lập và tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh dưới nhiều hình thức khác nhau. Từ đó, việc hoạt động, sản xuất trong cùng một lĩnh vực, tranh giành thị trường liên quan là điều không thể tránh khỏi. Tiểu luận: Luật Thương Mại  LUẬN VĂN Đề tài: : XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI LUẬT QUẢNG CÁO 1Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm …..01 Tiểu luận: Luật Thương Mại MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ....................................................................................................................................................... 3 NỘI DUNG CHÍNH ................................................................................................................................................ 5 I. Quảng cáo thương mại .......................................................................................................................................... 5 1. Khái niệm ........................................................................................................................................................... 5 2. Nội dung của hợp đồng quảng cáo thương mại ................................................................................................ 5 II. Thực trạng về quảng cáo và các điều lệ quy định về hoạt động quảng cáo. ......................................................... 6 1.Thực trạng về hoạt động quảng cáo ................................................................................................................... 6 2.Các điều lệ quy định về hoạt động quảng cáo .................................................................................................... 7 2.1.Quảng cáo thương mại và kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại ...................................................... 7 2.2.Quảng cáo thương mại .............................................................................................................................. 11 2.3. Khen thưởng và xử lý vi phạm .................................................................................................................. 13 3. Hoạt động quảng cáo có yếu tố nước ngoài .................................................................................................... 21 3.1. Quảng cáo của tổ chức, cá nhân nước ngoài ............................................................................................ 21 3.2. Giấy phép quảng cáo ................................................................................................................................ 21 3.3. Văn phòng đại diện quảng cáo ................................................................................................................. 24 3.4. Chi nhánh quảng cáo ................................................................................................................................ 25 3.5. Hợp tác, đầu tư trong hoạt động quảng cáo ............................................................................................ 25 3.6. Quảng cáo ở nước ngoài ......................................................................................................................... 25 III. Giải pháp để hoàn thiện pháp luật về XTTM trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. ................................... 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................................................................ 27 2 Tiểu luận: Luật Thương Mại LỜI NÓI ĐẦU Hội nhập vào nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp ngày càng có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc thành lập và tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh dưới nhiều hình thức khác nhau. Từ đó, việc hoạt động, sản xuất trong cùng một lĩnh vực, tranh giành thị trường liên quan là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, cạnh tranh sẽ là vấn đề tất yếu trong nền kinh tế hiện nay. Trong cuộc cạnh tranh đó, các doanh nghiệp sử dụng nhiều giải pháp để tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội bán hàng và cung ứng dịch vụ như: Quảng cáo, giới thiệu, khuyến mại, trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ, hội trợ triễn lãm, thương mại, ... Các hoạt động này được gọi là xúc tiến thương mại và là quá trình tất yếu mà doanh nghiệp phải tiến hành để đáp ứng nhu cầu cạnh tranh. Quá trình này do thương nhân tự tổ chức thực hiện hoặc thông qua quan hệ dịch vụ do thương nhân khác cung cấp. Chính vì những lợi ích mà hoạt động xúc tiến thương mại mang lại, từ đó nhằm liên hệ với thị trường và công chúng, thương nhân ngày càng quan tâm đến các “kỹ thuật thuyết phục” khác nhau thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Với hiệu quả đạt được trong tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại đã sớm được coi là công cụ cạnh tranh lợi hại, có khả năng mang lại lợi ích thương mại to lớn cho thương nhân, đồng thời có những ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích của đối thủ cạnh tranh và của người tiêu dùng. Xét về góc độ kinh tế, xúc tiến thương mại là thuật ngữ xuất hiện trong kinh tế học từ những năm đầu của thế kỷ XX cùng với sự hình thành và phát triển của khái niệm marketing. Trong tiếng Anh, “xúc tiến” (Promotion) có nghĩa là sự khuyến khích, ủng hộ, sự khuyếch trương, thúc đẩy hay sự thăng tiến. Vì vậy, “trade promotion” không chỉ là xúc tiến thương mại mà còn có ý nghĩa là sự khuyếch trương thương mại, sự thúc đẩy thương mại. Thậm chí, ở tầm quốc gia, môi trường toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại đã và đang đòi hỏi Chính phủ và các tổ chức xúc tiến thương mại, đồng thời phải có biện pháp nhằm bảo vệ các hoạt động quảng cáo, … trong lĩnh vực này phát triển hợp pháp. 3 Tiểu luận: Luật Thương Mại Xét về góc độ pháp lý, khoa học pháp lý nghiên cứu xúc tiến thương mại với ý nghĩa là quyền của cá nhân, tổ chức được ghi nhận trọng các quy định của pháp luật. Cụ ...
— Xem thêm —
Bình luận