Nhúng
Toàn màn hình
/ 7
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (7 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-01 06:29:09
Mục tiêu : 1. Kiến thức : Củng cố những hiểu biết về tính chất hóa học của rượu etylic và axit axetic . 2. Kĩ năng : Tiếp tục rèn luyện các kỹ năng thực hành hóa học. 3. Thái độ : Giáo dục ý thức cẩn thận, tiết kiệm trong học tập, thực hành hóa học . II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : 1. Giáo viên : - THỰC HÀNH : TÍNH CHẤT CỦA RƯỢU VÀ AXIT I. Mục tiêu : 1. Kiến thức : Củng cố những hiểu biết về tính chất hóa học của rượu etylic và axit axetic . 2. Kĩ năng : Tiếp tục rèn luyện các kỹ năng thực hành hóa học. 3. Thái độ : Giáo dục ý thức cẩn thận, tiết kiệm trong học tập, thực hành hóa học . II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : 1. Giáo viên : - Hóa chất : Axit axetic, quỳ tím, Zn viên, CaCO3, CuO, rượu etilic, H2SO4 đặc. - Dụng cụ : ống nghiệm, đèn cồn, giá ống nghiệm, kẹp gỗ, giá sắt, cốc thủy tinh. 2. Học sinh : - Ôn tập TCHH của rượu etylic và axit axetic - Kẻ bản tường trình vào vở: STT Tên thí nghiệm Hóa chất Hiện tượng PTPư - Giải thích 01 02 03 III. Tiến trình bài dạy : 1. Kiểm tra bài cũ : (2p) Kiểm tra sự chuẩn bị Nêu tính chất của rượu etilic ?Nêu tính chất của axitaxetic ? Nhớ lại kiến thức cũ * Đặt vấn đề vào bài mới : (1p) Nhằm giúp các em rèn luyện thêm kĩ năng thực hành thí nghiệm, đồng thời củng cố kiến thức về rượu etylic, axit axetic. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu bi thực hành hôm nay. 2. Bài mới : Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học GV GV HS ? Hướng dẫn HS làm thí nghiệm 1: Cho vào lần lượt vào 4 ống nghiệm: Ô1: mẫu giấy quỳ tím Ô 2: mãnh kẽm Ô3: mẫu đá vôi nhỏ Ô 4: bột đồng II oxit Cho tiếp 2 ml axit axetic vào từng ống nghiệm Yêu cầu HS làm thí nghiệm và ghi lại kết quả Làm thí nghiệm theo hướng dẫn của GV I.Tiến hành thí nghiệm (25p) 1 .Thí nghiệm 1: Tính chất của axit axetic HS GV HS GV HS Nhận xét và viết phương trình hóa học của phản ứng? +Axit axetic làm qùi tím đổi thành màu đỏ. +Axit axetic tác dụng với kim loại Zn: có bọt khí thoát ra. +Axit axetic tác dụng với CuO: dung dịch sau phản ứng có màu xanh. +Axit axetic tác dụng CaCO3: có bọt khí thoát ra. Hướng dẫn HS lắp dụng cụ như hình 5.5 trang 141 Quan sát. Gọi HS nêu các bước làm thí nghiệm Nêu các bước thực hành +Axit axetic làm qùi tím đổi thành màu đỏ. +Axit axetic tác dụng với kim loại Zn: có bọt khí thoát ra. +Axit axetic tác dụng với CuO: dung dịch sau phản ứng có màu xanh. +Axit axetic tác dụng CaCO3: có bọt khí thoát ra. 2.Thí nghiệm 2: “ phản ứng của rượu etilic và axitaxetic “ GV HS ? HS GV Cho vào ống nghiệm A 2 ml rượu khan, 2 ml axitaxetic, 1ml axitsunfuric đặc, lắc đều Đun nhẹ hỗn hợp cho chất lỏng bay hơi từ từ sang ống B. đến khi chất lỏng trong ống A chỉ còn khoảng 1/3 thể tích ban đầu thì ngừng đun. Lấy ống B ra cho thêm 2 ml dung dịch muối ăn bo hồ, lắc rồi để yên. Yêu cầu HS làm thí nghiệm và nhận xét mùi của lớp chất lỏng nổi trên mặt nước Hiện tượng: Trong ống nghiệm 2 có chất lỏng màu vàng nhạt được tạo thành, không tan trong nước và nổi trên mặt nước. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra? Hiện tượng: Trong ống nghiệm 2 có chất lỏng màu vàng nhạt được tạo thành, không tan trong nước và nổi trên mặt nước. PT: ...
— Xem thêm —
Bình luận