Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : NGUYÊN PHÂN

Số trang: 5
Mã số: 311476
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-01 06:29:47
Mục tiêu: Hs có khả năng: - Giải thích được tính đặc trưng của bộ NST ở mỗi loài - Trình bày được những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của quá trình nguyên phân - Nêu được ý nghĩa của nguyên phân đối với sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích
— Xem thêm —