Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP CHƯƠNG I CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Số trang: 14
Mã số: 311318
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 14
Sao chép
LUYỆN TẬP CHƯƠNG I CÁC LOẠI
HỢP CHẤT VÔ CƠ
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức :
- HS được ôn tập hiểu về tính chất của các loại hợp chất
và mối quan hệ giữa chúng.
2. Kĩ năng :
- Tiết tục rèn luyn năng, cách viết phương trình phản ứng h
học và kĩ năng phân biệt các chất và làm bài tập định tính.
3. Thái độ :
- Giáo dục tính cẩn thận, trình bày khoa học.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :
1. Giáo viên :
- Bảng phụ
2. Học sinh :
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Ôn tập các kiến thức có trong chương I
III. Tiến trình bài dạy :
1. Kiểm tra bài cũ : (4p)
Làm bài tập 1 SGK tr41 (10đ)
– Thuốc thử B : Dung dịch HCl.
Chất tác dụng với dd HCl tạo ra bọt khí, chất đó là Na
2
CO
3
.
– Không nên dùng thuốc thử D : dd AgNO
3
.Vì hiện tượng quan sát
được sẽ không rõ rệt : Ag
2
CO
3
không tan và Ag
2
SO
4
ít tan.
* Đặt vấn đề vào bài mới : (1p) Để củng cố kiến thức về các loại
hợp chất cơ: sự phân loại hợp chất, sự phân loại, tính chất các
loại hợp chất vô cơ
2. Bài mới :
Hot động của giáo viên và
học sinh
Nội dung bài hc
GV
?
Treo bảng phụ bảng phân loại
các hợp chất vô cơ như sau
Điền các loại h/c vô cơ vào chỗ
I. Kiến thức cần nhớ(15p)
1. Phân loại hợp chất vô cơ.
- Sơ đồ phân loại hợp chất vô cơ:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
trống. SGK (42) Sơ đ1 (ô trống)
Oxit
Axxit
Baz
ơ
Mu
i
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-01 08:22:53
. Mục tiêu : 1. Kiến thức : - HS được ôn tập hiểu kĩ về tính chất của các loại hợp chất vô cơ và mối quan hệ giữa chúng. 2. Kĩ năng : - Tiết tục rèn luyện kĩ năng, cách viết phương trình phản ứng hoá học và kĩ năng phân biệt các chất và làm bài tập định tính. 3. Thái độ : - Giáo dục tính
— Xem thêm —