Nhúng
Toàn màn hình
/ 14
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (14 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-01 08:22:53
1 LUYỆN TẬP CHƯƠNG I CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ I. Mục tiêu : 1. Kiến thức : - HS được ôn tập hiểu kĩ về tính chất của các loại hợp chất vô cơ và mối quan hệ giữa chúng. 2. Kĩ năng : - Tiết tục rèn luyện kĩ năng, cách viết phương trình phản ứng hoá học và kĩ năng phân biệt các chất và làm bài tập định tính. 3. Thái độ : - Giáo dục tính cẩn thận, trình bày khoa học. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : 1. Giáo viên : - Bảng phụ 2. Học sinh : - Ôn tập các kiến thức có trong chương I III. Tiến trình bài dạy : 1. Kiểm tra bài cũ : (4p) Làm bài tập 1 SGK tr41 (10đ) – Thuốc thử B : Dung dịch HCl. Chất tác dụng với dd HCl tạo ra bọt khí, chất đó là Na2CO3. – Không nên dùng thuốc thử D : dd AgNO3.Vì hiện tượng quan sát được sẽ không rõ rệt : Ag2CO3 không tan và Ag2SO4 ít tan. * Đặt vấn đề vào bài mới : (1p) Để củng cố kiến thức về các loại hợp chất vô cơ: sự phân loại hợp chất, sự phân loại, tính chất các loại hợp chất vô cơ 2. Bài mới : Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học GV ? Treo bảng phụ bảng phân loại các hợp chất vô cơ như sau Điền các loại h/c vô cơ vào chỗ I. Kiến thức cần nhớ(15p) 1. Phân loại hợp chất vô cơ. - Sơ đồ phân loại hợp chất vô cơ: trống. SGK (42) Sơ đồ 1 (ô trống) Oxit Axxit Bazơ Muối Các HCVC OxBz OxAx Ax có Ax không Bazơ Bazơ Muối Muối oxi có oxi tan không tan axit trung hoà 2. Tính chất hoá học của các loại hợp chất vô cơ. GV: Đưa ra sơ đồ: + axit + bazơ + oxit axit + oxit bazơ Nhiệt + H2O phân + H2O huỷ + axit + bazơ + axit + kim loại + oxit axit + bazơ ...
— Xem thêm —
Bình luận