SÁCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 12 (CẤP QUỐC GIA)

Số trang: 108
Mã số: 304944
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 108
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-08 16:26:24
Sách bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 12 dự thi Quốc gia của các thầy ở trường THPT chuyên Thái Bình và một số trường chuyên ở phía Bắc (Nam Định, Hà Nam,...). Đây là một tập tài liệu quý cho học sinh và giáo viên tham khảo. Phần thứ nhất là tuyển chọn các chuyên đề: 1. Phương trình hàm 2. Định lý roll và áp dụng vào phương trình 3. Tứ giác toàn phần nội tiếp và ngoại tiếp 4. Chuyên đề hàm sinh 5. Phương trình nghiệm nguyên 6. Phương pháp Gien giải phương trình nghiệm nguyên 7. Bản chất hình học trong biểu hiện đại số 8. Một số bài toán về hàm số bậc nhất và bậc hai 9. Phép biến hình trong hình học phẳng 10. Nhìn đệ quy qua lăng kính song ánh 11. Phép vị tự, phép quay... Phần thứ hai là các bài tập, đề thi có lời giải. Bản PDF gồm 108 trang, được soạn thảo công phu, chi tiết.
— Xem thêm —