Hướng dẫn phân tích thiết kế hệ thống quản lý phần 1

Số trang: 0
Mã số: 304463
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-14 16:37:22
MỤC LỤC MỤC LỤC.1 LỜI NÓI ĐẦU..4 CHƯƠNG 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ6 1. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG, HỆ THÔNG TIN QUẢN LÝ.6 2. VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN.
— Xem thêm —