Sinh lý học động vật (phần 34 ) Sinh lý học tim mạch (phần d )

Lượt xem: 111
Số trang: 0
Mã số: 301842
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-17 21:05:53
Sinh lý học động vật ( phần 34 ) Sinh lý học tim mạch ( phần d ) III. Sinh lý hệ mạch 1. Đại cương Mạch máu là một hệ thống kín, dẫn máu từ tim đến tổ chức và trở về lại tim. Sinh lý học động vật ( phần 34 ) Sinh lý học tim mạch ( phần d ) III. Sinh lý hệ mạch 1. Đại cương Mạch máu là một hệ thống kín, dẫn máu từ tim đến tổ chức và trở về lại tim.
— Xem thêm —