Sinh học 9 - THỰC HÀNH: HỆ SINH THÁI

Lượt xem: 1105
Số trang: 0
Mã số: 301343
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-17 20:38:03
Sau khi học xong bài này hs đạt được các mục tiêu sau: - Giúp hs trình bày được các thành phần của hệ sinh thái và một chuỗi thức ăn. - Rèn cho hs 1 số kĩ năng lấy mẫu vật, quan sát, vẽ hình. - Giáo dục cho hs lòng yêu thiên nhiên và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Sau khi học xong bài này hs đạt được các mục tiêu sau: - Giúp hs trình bày được các thành phần của hệ sinh thái và một chuỗi thức ăn. - Rèn cho hs 1 số kĩ năng lấy mẫu vật, quan sát, vẽ hình. - Giáo dục cho hs lòng yêu thiên nhiên và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
— Xem thêm —