Sinh học lớp 9 - Thực hành Hệ sinh thái

Số trang: 10
Mã số: 301335
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 10
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-17 20:39:17
MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Học sinh nêu được các thành phần của hệ sinh thái và 1 chuỗi thức ăn. - Qua bài học, HS thêm yêu thiên nhiên và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng phân tích số liệu và kênh hình. Sinh học lớp 9 - Thực hành Hệ sinh thái I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Học sinh nêu được các thành phần của hệ sinh thái và 1 chuỗi thức ăn. - Qua bài học, HS thêm yêu thiên nhiên và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng phân tích số liệu và kênh hình. - Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề. - Thảo luận nhóm. - Vấn đáp, trực quan. - Làm việc với sách giáo khoa. 3. Thái độ: - GD ý thức học tập, yêu thích bộ môn. - Yêu thiên nhiên, yêu khoa học. II. CHUẨN BỊ - Như SGK. III) PHƯƠNG PHÁP: - Làm việc với sách giáo khoa - Thực hành. - Nhóm tích cực và các hình thức nhóm. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. 1. GV cho HS xác định mục tiêu giờ thực hành. 2. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 3. Tiến hành - Có thể tiến hành theo 2 cách: Cách 1: Cho HS quan sát thiên nhiên, tiến hành như SGK. Cách 2: Cho HS xem băng hình rồi phân tích các hệ sinh thái như SGK. Hoạt động 1: Theo dõi băng hình về hệ sinh thái (14-16’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội Dung - GV cho HS xác định mục tiêu của bài thực hành: + Điều tra các thành phần của hệ sinh thái. + Xác định thành phần các sinh vật trong khu vực quan sát. - GV cho HS xem - Toàn lớp trật tự theo dõi băng hình theo thứ tự. - Trước khi xem 1: Theo dõi băng hình về hệ sinh thái băng hình, tiến hành như sau: + HS xem lần thứ 1 toàn bộ nội dung. + HS xem lần thứ 2 và thứ 3 để hoàn thành bảng 51.1 + 51.2 + 51.3. - GV quan sát các nhóm, giúp đỡ nhóm yếu. - GV tiếp tục mở băng để HS có thể quan sát nếu cần và đoạn nào các em cần xem kĩ, băng các nhóm chuẩn bị sẵn nội dung cần quan sát ở bảng 51.1 đến 51.3. - Sau khi xem xong các nhóm tiến hành từng nội dung bảng. - HS lưu ý: có những thực vật, động vật không biết tên có thể hỏi GV. GV có thể mở lại. - GVcó thể kiểm tra sự quan sát của HS bằng cách chiếu 1 vài phim trong của các nhóm. - Lưu ý: hoạt động 1 này có thể tiến hành trong 1 tiết đầu của bài thực hành để HS có thể quan sát và tìm hiểu kĩ về hệ sinh thái. Hoạt động 2: Xây dựng chuỗi thức ăn và lưới thức ăn (16-18’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội Dung - GV yêu cầu HS hoàn thiện bảng 51.4 SGK. - Gọi đại diện lên viết bảng - GV giúp HS hoàn thành bảng 51.4, yêu cầu HS viết thành chuỗi thức ăn. - GV giao bài tập nhỏ: Trong 1 hệ sinh - Xây dựng chuỗi thức ăn - Các nhóm trao đổi, nhớ lại băng hình đã xem hoặc dựa vào bảng 51.1 để điền tên sinh vật vào bảng 51.4. - Đại diện nhóm viết kết quả lên bảng, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 2: Xây dựng chuỗi thức ăn và lưới thức ăn thái gồm các sinh vật: thực vật, sâu, ếch, dê, thỏ, hổ, báo, đại bàng, rắn, gà, châu chấu, sinh vật phân huỷ. Hãy thành lập lưới thức ăn. - GV chữa và hướng dẫn thành lập lưới thức ăn. Châu chấu  ếch  rắn Thực vật Sâu ...
— Xem thêm —
Bình luận