Tài liệu

30 BÀI TẬP QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 18164     Tải về: 104     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 10
Tài liệu 30 BÀI TẬP QUẢN LÝ DỰ ÁN - tài liệu, sách iDoc.Vn30 BÀI TẬP QUẢN LÝ DỰ ÁN
Bài tp QLDA
Bài 1
Mt người vay ngân hàng 30 triu đồng và d định tr đều hàng tháng
trong 3 năm. Hi s tin người đó phi tr mi tháng là bao nhiêu biết lãi sut
tin vay là 1.2% / tháng.
Bài 2
Mt người vay ngân hàng 50 triu đồng và cam kết tr đều hàng quý s
tin 3 triu đồng/ quý. Hi phi mt bao lâu người đó mi tr hết s n, biết lãi
sut tin vay là 16%/năm.
Bài 3
Mt công ty m
ua thiết b tr chm vi phương thc tr như sau:
Năm th nht tr 100 triu, các năm sau, năm sau tr nhiu hơn năm trước 20
triu đồng trong vòng 5 năm. Hi giá hin ti ca TB là bao nhiêu, biết lãi sut
tr chm là 10%/ năm
Bài 4
Mt công ty vay 500 triu đồng và d kiến tr như sau:
Bt đầu tr vào cui năm th 2 s tin 200 triu đồng, s còn li tr đều
vào 5 năm tiếp theo. Hi s tin phi tr đều các năm sau là bao nhiêu, biết lãi
sut tr chm
là 1,5%/tháng.
Bài 5
Mt người mua mt căn h tr góp tr giá 600 triu đồng. Công ty bán
đưa ra các phương án thanh toán như sau:
- Thanh toán đều hàng năm 180 triu đông liên tc trong 5 năm ngay t khi
mua.
- Thanh toán hàng năm 150 triu đồng vào cui mi năm liên tc trong 7 năm.
Hi người đó nên la chn phương thc tr nào, biết lãi sut ngân hàng là
15%/năm.
Bài 6
Mt người d kiến hàng tháng gi tin vào ngân hàng vi s tin gi
1.500.000 đồng/tháng liên tc trong 2 năm, hi:
- Nếu người đó d kiến rút lãi hàng quý thì s tin có được mi quý là bao
nhiu?
- Nếu người đó gi liên tc thì s lãi có được cui năm th 2 tính t khon
gi đầu tiên là bao nhiêu?
Biết lãi sut tin gi là 15%/năm.
Bài 7
Mt người d kiến mua mt căn h vi các phương thc tr như sau:
- Tr ngay 500 triu, s còn li tr trong 5 năm t
iếp theo, mi năm tr 135 triu.
- Tr làm 3 ln cách mi 2 năm vi s tin tr ln đầu là 180 triu, các ln sau
tr gp đôi ln trước.
Hi người đó nên la chn phương án tr nào biết lãi sut tr chm là
15% năm?
Bài 8
Mt người gi tiết kim 100 triu đồng trong 3 năm theo k hn 6 tháng.
Hi s lãi người đó có được sau 3 năm, biết lãi sut tin gi k hn 6 tháng
1,7% tháng.
Bài 9
Mt công ty cn có 10 triu USD để kinh doanh trong 5 năm ti.
Hi :
Nếu công ty m
un dùng s lãi hàng quý để li làm vn kinh doanh thi
hàng quý công ty cn để li bao nhiêu li nhun để đến thi đim đó có được
s vn cn thiết trên, biết lãi sut tiết kim
là 1,3% tháng, ghép lãi theo quý (li
nhun ca công ty được tính vào cui mi quý)
Bài 10
Mt công ty đang xem xét vic có nên đầu tư hay không d án vi các
thông tin như sau:
Tng vn đầu tư ban đầu 1.5 triu USD, li nhun d kiến đạt năm đầu là
200.000 USD và s tăng hàng năm khong 20% trong các năm sau.
Hi nếu lãi sut vay vn là 13%/ năm thì công ty có nên thc hin d án
hay không? biết thi gian hot động ca d án là 7 năm.
Bài 11:
Mt công ty m
áy tính đang thc hin vic bán sn phNm theo các phương
thc tr góp như sau:
- Tr đều hàng năm vào đầu mi năm trong vòng 5 năm vi giá tr mt ln tr
là 5 triu đồng.
- Tr ngay khi mua 3 triu, các năm sau tr tăng dn đều 1000 đồng vào đầu
mi năm liên tc trong 5 năm.
- Tr ngay khi mua 2,5 triu, các năm sau tr tăng hơn năm trước 20% vào đầu
mi năm.
Hi nếu là người mua, bn nên chn tr theo phương thc nào, biết lãi sut tin
gi ngân hàng n định 15%/năm.
Bài 12:
Mt doanh nghip đang xem
xét la chn mt trong 2 phương án đầu tư
như sau:
Khon phát sinh Đơn v tính Phương án A Phương án B
Vn đầu tư ban đầu Tr. USD 1 1,2
Chi phí hàng năm Tr. USD 0,1 0.15
Thu nhp hàng năm Tr. USD 0,45 0,5
Sa cha thường xuyên
cách mi 2 năm
Tr. USD 0,1 0,2
giá tr còn li Tr. USD 0,2 0,3
Thi gian hot động năm 4 8
Lãi sut chiết khu %năm 12 12
Hi doanh nghip nên la chn phương án nào? vì sao?
Bài 13
Mt ch xe hơi đang xem xét 2 phương án kinh doanh như sau:
Phương án 1: Mua 4 xe mi vi giá 200 triu đồng/xe. Chi phí thường xuyên
hàng năm 80 triu đồng/ năm/xe. Xe mi có th s dng trong 8 năm vi TN
hàng năm là 350 triu đồng/năm, giá tr còn li mi xe là 30 triu đồng/xe.
phương án 2: Sa cha li 4 xe cũ, tr giá mi xe 80triu đồng. Chi phí thường
xuyên mi xe 100 triu đồng/xe/ năm. Xe mi s dng trong 4 năm, g
iá tr còn
li bng 0. Thu nhp hàng năm 350 triu đồng/ năm/xe.
Hi nhà đầu tư nên la chn phương án kinh doanh nào biết chi phí s
dng vn là 10 %/năm.
30 BÀI TẬP QUẢN LÝ DỰ ÁN
30 BÀI TẬP QUẢN LÝ DỰ ÁN
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 18164     Tải về: 104     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giải của bài tập quản trị rủi ro Lượt tải: 129 Lượt xem: 18812
30 BÀI TẬP QUẢN LÝ DỰ ÁN Lượt tải: 104 Lượt xem: 18164
Bài tập môn Quản trị dự án Lượt tải: 103 Lượt xem: 12741
bài tập hệ thống thông tin quản lí Lượt tải: 157 Lượt xem: 12025
Có thể bạn quan tâm
bài tập hệ thống thông tin quản lí Lượt tải: 157 Lượt xem: 12025
quản trị rủi ro trong dự án đầu tư Lượt tải: 23 Lượt xem: 11347
Dòng tiền dự án Lượt tải: 58 Lượt xem: 10078
Quản lý thư viện sách Lượt tải: 66 Lượt xem: 7575
Giáo trình - quản trị nguồn nhân lực Lượt tải: 54 Lượt xem: 7102