Bài giảng Siêu âm 2D và Doppler trong bệnh động mạch vành

Số trang: 21
Mã số: 298436
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 21
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-09 04:45:55
- Suy Động mạch vành mạn: + CĐTN ổn định + CĐTN Prinzmetal + TMCT yên lặng - Suy ĐMV cấp: + NMCT cấp + CĐTN không ổn định
— Xem thêm —