Giáo án toán lớp 5 - phép cộng, phép trừ và phép nhân các số thập phân

Lượt xem: 649
Số trang: 0
Mã số: 297681
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-12 22:30:05
Bước đầu nắm được quy tắc nhân một tổng các số thập phân với một số thập phân. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1. Kiểm tra bài cũ : 2. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động Bước đầu nắm được quy tắc nhân một tổng các số thập phân với một số thập phân. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1. Kiểm tra bài cũ : 2. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động
— Xem thêm —