Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-04 15:51:17
MỤC TI£U:cung cấp định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm,yêu cầu học sinh nắm vững các kiến thức có kỷ năng vận dụng vào việc giải bài tập.  TRỌNG TÂM:tính đạo hàm bằng định nghĩa và ý nghĩa hình học của đạo hàm.  PHƯƠNG PHÁP :diễn giảng, phát vấn, vẽ hình trực quan.  CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH : Chuẩn bị: Bài soạn, sách giáo khoa, phấn màu, thước kẻ. On định lớp: Kiểm tra sĩ số, nề nếp. §1.ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM. GIAÙO AÙN GIAÛI TÍCH 12. GV: NguyÔn V¨n Léc 1 Tiết 1,2 CHƯƠNG I: ĐẠO HÀM. §1.ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM.  MỤC TI£U:cung cấp định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm,yêu cầu học sinh nắm vững các kiến thức có kỷ năng vận dụng vào việc giải bài tập.  TRỌNG TÂM:tính đạo hàm bằng định nghĩa và ý nghĩa hình học của đạo hàm.  PHƯƠNG PHÁP :diễn giảng, phát vấn, vẽ hình trực quan.  CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH : Chuẩn bị: Bài soạn, sách giáo khoa, phấn màu, thước kẻ. On định lớp: Kiểm tra sĩ số, nề nếp. Bài cũ: NỘI DUNG : PHƯƠNG PHÁP : I.Bài toán tìm vận tốc và ý nghĩa của đạo hàm Cho chất điểm M chuyển động trên trục sOs.Hoành độ s của chất điểm là hàm số của thời gian t :O M= s = f(t) Tìm vận tốc chất điểm tại thời điểm t0? Giải: khi t=t0 s0= f(t0) khi t= t s = f(t) Quãng đường chất điểm đi trong khoảng thời gian t - 0t là s -0s Nếu chuyển động đều thì vận tốc chuyển động là v= 0 0 tt )f(tf(t)   Nếu chuyển động không đều thì đó là vận tốc trung bình. Nếu khoảng thời gian càng nhỏ thì v càng gần đúng vận tốc của chuyền động lúc đó.Vậy khi 0tt thì v là vận tốc tức thời của chuyển động v(t0) = 0 0 0tt )f(t)f(t ttlim   II.Định nghĩa đạo hàm: Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng(a;b) và x0(a;b) Giới hạn nếu có của tỉ số giữa số gia của hàm số và số gia của biến số tại x0,khi số gia của biến số dần tới 0, được gọi là đạo hàm của hàm số tại x0,kí hiệu là )(xy0hay )(xf0 )(xf0=limx0   y x=limx0Δx )f(xΔx)f(x00 Diễn giảng , phát vấn. Vẽ hình minh hoạ. Nhắc lại các khái niệm về vận tốc. Thuyết trình. Dùng giới hạn này để hình thành định nghĩa đạo hàm tại một điểm. Nhắc khái niệm về số gia x= x-x0 hay x= x0+∆x ∆y=f(x)-f(x0)=f(x0+x)- f(x0). Giáo viên nhấn mạnh ba s s’ O M0 M s s0 s – s0 §1.ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM. GIAÙO AÙN GIAÛI TÍCH 12. GV: NguyÔn V¨n Léc 2 III.Cách tính đạo hàm bằng định nghĩa: 1) Cho 0xsố gia xvà tính Δy=)f(xΔx)f(x00 2.) Lập tỉ số x y Δ Δ 3) Tìm 0xlimΔx y Δ Δ Thí dụ: Tính đạo hàm của hàm số y=2x tại điểm 0x=2 Giải: 1-cho0x=2 nhận số gia .Ta có Δy=222)x(x2.22)x2( 2-Δx Δy= 4+x 3-0Δxlim   y x= 4 +limxx04 Vậy ,y(2) = f’(2) = 4 IV.Đạo hàm một bên Đạo hàm bên trái của hàm số y= f(x) tạix0 là x y 0xlim)x(f0   Đạo hàm bên phải của hàm số y= f(x) tạix0 là ...
— Xem thêm —
Bình luận