Tóan 1 - Tóan 1 - Phép cộng trong phạm vi 10

Số trang: 9
Mã số: 297199
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 9
Sao chép
Tên Bài Dy : PHÉP CNG
TRONG PHM VI 10
I. MC TIÊU :
+ Giúp hc sinh : -Thành lp và ghi nh bng cng trong phm vi 10
- Biết làm tính cng trong phm vi 10
II. ĐỒ DÙNG DY HC :
+ S dng b đồ dùng dy toán lp 1 .
+ Mô hình chm tròn phù hp vi ni dung bài hc
III. CÁC HOT ĐỘNG DY HC CH YU :
1.n Định :
+ Hát – chun b đồ dùng hc tp
2.Kim tra bài cũ :
+Gi 3 hc sinh đọc li bng cng tr phm vi 9
+3 hc sinh lên bng sa bài 3 / 61 v Bài tp toán
6+ 3 9 3 + 6 5+3 4 + 5 5 + 4 .
9 – 2 6 9 – 0 8 + 1 9 - 6 8 – 6
+ Nhn xét, sa sai hc sinh
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
+ Nhn xét bài cũ - Ktcb bài mi
3. Bài mi :
TG HOT ĐỘNG CA GIÁO VIÊN HOT ĐỘNG CA HC SINH
Hot động 1 : Gii thiu phép cng trong phm
vi 10.
Mt : Hình thành công thc cng phm vi 10
-Cho hc sinh nhn xét tranh nêu bài toán.
-9 thêm 1 được my ?
-9 cng 1 bng my ?
-Giáo viên ghi lên bng – gi hc sinh đọc li .
-Giáo viên ghi : 1 + 9 = my ?
-cho hc sinh nhn xét 2 phép tính để cng c
tính giao hoán trong phép cng
-Cho hc sinh đọc li 2 phép tính
-Tiến hành như trên vi các phép tính còn li
-Gi hc sinh đọc li các công thc cng sau khi
giáo viên đã hình thành xong
-Có 9 hình tròn thêm 1 hình tròn.
Hi có my hình tròn ?
- 9thêm 1 được 10
9+ 1 = 10
-Hc sinh ln lượt đc : 9 + 1 =
10 .
1 + 9 = 10 hc sinh lp li
-10 em đọc li
- 10 em đọc li bng cng
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Hot động 2 : Hc thuc công thc .
Mt : Hc sinh ghi nh công thc cng trong
phm vi 10.
-Giáo viên u cu hc sinh đọc thuc theo
phương pháp xoá dn
-Gi đọc cá nhân ghi đim .
-Giáo viên hi ming
Hot động 3 : Thc hành
Mt :Hc sinh biết làm tính cng trong phm vi
10
-Cho hc sinh m SGK - Hướng dn m bài
tp.
o Bài 1 :Tính ri viết kết qu vào ch chm
Phn a) Giáo viên hướng dn hc sinh viết kết
qu ca phép tính như sau : 1 + 9 = 10 , ta viết
s 1 lùi ra trưc ch s 0 thng ct vi s 1, 9
-Phn b) Hc sinh t m bài vào v Bài tp
-Hc sinh đọc đt 6 8 ln
-Hc sinh xung phong đọc thuc
.
-Hc sinh tr li nhanh
-Hc sinh m SGK .
-
1
9
10
+
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-12 07:09:43
+ Giúp học sinh : -Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 10 - Biết làm tính cộng trong phạm vi 10 + Sử dụng bộ đồ dùng dạy toán lớp 1 . + Mô hình chấm tròn phù hợp với nội dung bài học
— Xem thêm —