Giáo án thể dục lớp 5 - BÀI 32: BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI NHẢY LƯỚT SÓNG

Số trang: 5
Mã số: 297131
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Giáo án thể dục lớp 5 - BÀI 32: BÀI TH
DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
TRÒ CHƠI NHẢY
LƯỚT SÓNG
I.Mục tiêu:
- Ôn tập bài thể dục phát triển chung.
- Yêu cầu tập đúng và liên hoàn các động
tác.
Trò chơi “Nhảy lướt sóng”.Yêu cầu tham gia
chơi chủ động và an toàn.
Giáo dục học sinh rèn luyện thên th
II. Địa điểm và phương tiện.
- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh, an toàn
tập luyện.
-Còi và một số dụng cụ khác.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
Nội dung Thời
lượng
Cách tổ chức
A.Phần mở đầu:
-T
ập hợp lớp phổ biến nội
dung bài học.
-Tập bài th
dục phát triển
chung 2 x 8 nhịp.
-Trò chơi: Đúng ng
ồi theo
hiệu lệnh
-Chạy theo hàng d
ọc xung
quanh sân tp.
-Gọi một số HS lên đ
kiểm tra bài cũ.
2’
2- 3’
2 – 3
lần
10 –
15’
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
B.Ph
ần c
ản
.
1)Ôn tập 8 động tác đ
ã
học.
-GV hô cho HS tập lần 1.
-L
ần 2 cán sự lớp cho
các b
ạn tập, GV đi sửa sai
cho từng em.
-Chia t tập luyện
gv
quan sát s
ửa chữa sai sót
của các tổ và cá nhân.
-Tập lại 8động tác đã học.
2) Kiểm tra bài th
dục
phát triển chung.
Gọi mỗi lượt 4
5 HS
trong một tlên th
ực hiện
theo yêu cầu của GV.
8’
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-12 07:17:05
Mục tiêu: - Ôn tập bài thể dục phát triển chung. - Yêu cầu tập đúng và liên hoàn các động tác. Trò chơi “Nhảy lướt sóng”.Yêu cầu tham gia chơi chủ động và an toàn. Giáo dục học sinh rèn luyện thên thể II. Địa điểm và phương tiện.
— Xem thêm —