BỆNH MÀNG NGOÀI TIM VIÊM MÀNG NGOÀI TIM VÀ TRÀN DỊCH MÀNG NGOÀI TIM

Lượt xem: 170
Số trang: 0
Mã số: 296336
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-04 19:37:11
Siêu vi: Coxsackie B, echovirus,adenovirus, EBV, VZV, HIV. Vi trùng: (từ viêm nội tâm mạc, viêm phổi, hoặc nhất là phẫu thuật tim): S. pneumococcus, S. aureus, lao (lan từ phổi hoặc theo đường máu). Không nhiễm trùng Vô căn. Urê huyết cao NMCT cấp xuyên thành (10-15%), trễ sau nhồi máu cơ tim ( hội chứng Dressler), sau cắt bỏ màng ngoài tim. U tân sinh (phổi, vú, hạch, thận), do tia xạ ( 4000 cGy). Siêu vi: Coxsackie B, echovirus,adenovirus, EBV, VZV, HIV. Vi trùng: (từ viêm nội tâm mạc, viêm phổi, hoặc nhất là phẫu thuật tim): S. pneumococcus, S. aureus, lao (lan từ phổi hoặc theo đường máu). Không nhiễm trùng Vô căn. Urê huyết cao NMCT cấp xuyên thành (10-15%), trễ sau nhồi máu cơ tim ( hội chứng Dressler), sau cắt bỏ màng ngoài tim. U tân sinh (phổi, vú, hạch, thận), do tia xạ ( 4000 cGy).
— Xem thêm —