Tài liệu tự học Corel DRAW

Số trang: 111
Mã số: 294731
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 111
Sao chép
Corel DRAW là gì nh?
Hoàng Ngc Giao
Nếu bn đang xem nhng ng này, hn bn đã nghe "đâu đó" nói rng Corel DRAW
mt công c ng cho vic thiết kế đồ ha (graphics design). Gii ha sĩ trình bày
ha viên k thut nước ta cũng như trên thế gii dùng Corel DRAW nhiu hơn so vi
các ng c ng loi như Aldus Freehand, Micrografx Designer hoc Adobe Illustrator
l kh năng tinh tế tc độ vượt tri ca Corel DRAW trong vic thc hin
nhng sn phm "văn hóa trc quan" (Corel DRAW chiếm đến 85% th phn so vi các
phn mm ng loi (theo d liu ca Unit Sales, PC Data). Bên cnh ý tưởng ng to
ca người thiết kế đồ ha, th nhn ra du n ca... Corel DRAW trong nhiu trang
minh ha, qung cáo, trong các t bướm, nhãn hiu, bích chương,... đầy ry chung
quanh ta hin nay. Ngoài ra, các chc năng v chính xác làm cho Corel DRAW ngày
ng được ưa chung trong vic thiết kế tài liu, báo o thuc các lĩnh vc khoa hc
k thut.
Xin nói ngay rng không nht thiết phi là ha sĩ trình bày hoc ha viên k thut
chuyên nghip, mt khi bn u thích màu sc, đường nét và b cc, Corel DRAW chc
chn s đem đến cho bn nhng nim vui tuyt vi mi khi nhu cu, cơ hi bc l
th hiếu thm m ca mình.
Tài liu này giúp bn tìm hiu cách ng Corel DRAW thuc b Corel Graphics Suite
11 rèn luyn nhng k năng đồ ha căn bn. Cn nói rng Corel Graphics Suite thc
ra mt b ng c đồ ha. Nếu i đặt Corel Graphics Suite đầy đủ, bn trong tay
nhiu ng c khác nhau: Corel TRACE, Corel PHOTO-PAINT, Corel R.A.V.E.,...
quan trng nht là Corel DRAW, "trái tim" ca Corel Graphics Suite.
Ca s Corel DRAW
Gi s máy tính ca bn đã được cài đặt b ng c Corel Graphics Suite. Ta bt đầu
nhé...
Bm nút Start, tr o Programs, tr vào
Corel Graphics Suite 11 bm o Corel
DRAW trên trình đơn va hin ra.
Khi động Corel DRAW.
T đây v sau, thao tác bn cn thc hin được trình bày trong bng tương t như
trên. Ct trái ca bng mô t thao tác. Ct phi gii thích ý nghĩa, tác dng ca thao tác.
Khi th tc khi động kết thúc, ca s Corel DRAW xut hin trên n hình (hình 1).
Nếu chưa tng dùng Corel DRAW ln nào, l bn s hơi... hong (và ngao nn
na!) nhng chi tiết nhng nht trong ca s Corel DRAW. Thc ra không ghê
gm lm đâu. Trn tĩnh mt chút, phân bit tng b phn ca ca s Corel DRAW, bn
s t tin tr li.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Hình 1
Như bn thy hình 1, ch trên ng ca ca s Corel DRAW thanh tiêu đề (title
bar), nơi hin th tên bn v hin hành (Corel DRAW t động ly tên bn v mi
Graphics1). Ngay dưới thanh tiêu đề thanh trình đơn (menu bar). Gi như vy
thanh này nêu tên các trình đơn. Mi trình đơn mt mc chn, cho phép ta thc
hin các thao tác khác nhau. Chng hn trình đơn Effects giúp bn to ra các hiu ng
đặc bit.
Bm vào mc Effects trên thanh trình đơn Trình đơn Effects hin ra (hình 2)
Hình 2
Phn trng tri nht trên ca s Corel DRAW min v (drawing area). Gia min v
trang in (printed page), được biu din dưới dng hình ch nht bóng m phía
sau. Ch nhng đối tượng (object) nm trong trang in mi được in ra giy mà thôi.
Nếu đối tượng có mt phn nm trong trang in, mt phn nm ngoài trang in, ch có
phn nm trong trang in được in ra giy.
Bng cách bày ra trang in ngay trên màn hình, Corel DRAW giúp bn hình dung rt rõ
ng b cc ca bn v trên giy, làm cho ng vic thiết kế tr nên t nhiên, rt ging
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
cách làm truyn thng. Quanh min v li còn thước đo (ruler) dc và ngang, cho
phép ước lượng d ng kích thước thc s trên giy ca các đối tượng khong cách
gia chúng.
Phía dưới thanh trình đơn bên trái min v các thanh công c (toolbar). Gi như
vy vì đấy là nơi cha các công c làm vic, ta như hp "đồ ngh" ca bn.
Mi công c xut hin trên thanh ng c dưới dng mt nút bm đều tên gi
riêng (tiếng Anh kêu bng tooltip). Để biết ng c nào đó kêu bng gì, bn tr o
công c y đợi chng mt giây. Mt ô nh màu ng hin ra cnh du tr chut,
trình bày tên ng c đang xét.
Bm vào đâu đó trên min v Trình đơn Effects biến mt
Tr o mt ng c nào đó tùy ý bn trên
thanh ng c bên trái min v ch
chng mt giây
Xut hin mt ô nh màu ng u n
công c đang xét (hình 3)
Hình 3
khá nhiu mc chn trên các trình đơn được biu din bng ng c ng treên
thanh ng c giúp bn thao tác tin li. Khi đã quen vi Corel DRAW, chc chn bn
s thích "v ly" các món cn thiết trên thanh công c hơn chn mc tương đương
trên trình đơn.
Bên phi min v là bng màu (palette) gm nhiu ô màu (color box), nh đấy bn có
th chn màu cho mi đối tượng ca bn v.
[Đầu trang]
Thay đổi v trí các thanh công c và bng màu
Thc ra bn th tùy ý sp xếp v trí trên màn hình ca bng màu cũng như ca các
thanh công c sao cho thun tin, không nht thiết phi gi nguyên cách b trí hin có.
Rt đơn gin, bn ch vic "nm ly" bn thân thanh công c ( ch không nút bm)
kéo đến bt k nơi nào bn mun. Thông thường, ta nm ly thanh ng c phn
đầu (nơi có hai du vch) là d hơn c.
Tr vào phn đầu thanh công c ngay dưới
thanh trình đơn
Kéo thanh công c đến gia màn hình
Thanh công c tái hin gia màn hình
dưới dng mt ca s (hình 4)
Hình 4
Nhìn vào thanh ng c gia màn hình, bn thy tên gi Standard, ng ý nói rng đấy
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-07 09:01:10
Nếu bạn đang xem những dòng này, hẳn bạn đã nghe "đâu đó" nói rằng Corel DRAW là một công cụ dùng cho việc thiết kế đồ họa (graphics design). Giới họa sĩ trình bày và họa viên kỹ thuật ở nước ta cũng như trên thế giới dùng Corel DRAW nhiều hơn so với các công cụ cùng loại như Aldus Freehand, Micrografx Designer hoặc Adobe Illustrator có lẽ vì khả năng tinh tế và tốc độ vượt trội của Corel DRAW trong việc thực hiện những sản phẩm "văn hóa trực quan" (Corel DRAW chiếm đến 85% thị phần so với các phần mềm cùng loại (theo dữ liệu của Unit Sales, PC Data).
— Xem thêm —