Nhúng
Toàn màn hình
/ 6
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-14 12:52:32
ỤC TIÊU Khi học xong bài này HS: - Phân biệt một số đặc điểm hình thái của cây thuộc lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm (về kiểu rễ, kiểu gân lá, số lượng cánh hoa). - Căn cứ vào các đặc điểm để có thể nhận dạng nhanh một cây thuộc lớp hai lá mầm hay một lá mầm. II. CHUẨN BỊ : Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM I. MỤC TIÊU Khi học xong bài này HS: - Phân biệt một số đặc điểm hình thái của cây thuộc lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm (về kiểu rễ, kiểu gân lá, số lượng cánh hoa). - Căn cứ vào các đặc điểm để có thể nhận dạng nhanh một cây thuộc lớp hai lá mầm hay một lá mầm. II. CHUẨN BỊ : - Vật mẫu: Cây lúa, hành, huệ, cỏ. Cây bưởi con, lá rầm bụt. - Tranh rễ cọc, rễ chùm, các kiểu gân lá. III. CÁC HOẠT ĐỘNG : 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - So sánh đặc điểm của cây hạt kín và cây hạt trần? 3. Bài mới Hoạt động 1: Cây hai lá mầm và cây một lá mầ Mục tiêu: HS nắm được các đặc điểm phânbiệt cây hai lá mầm và cây một lá mầm. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV yêu cầu HS nhắc lại kiến thức cũ về kiểu rễ, kiểu gân lá kết hợp với quan sát tranh. + Các đặc điểm này gặp ở các cây khác nhau trong lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm. - Yêu cầu HS quan sát tranh, hình 42.1, GV giới thiệu một cây một lá mầm - HS chỉ trân tranh và trình bày được: + Các loại rễ, thân, lá. + Đặc điểm chung của rễ, thân, lá. - HS hoạt động theo nhóm, quan sát kĩ cây một lá mầm và cây hai lá mầm, ghi các đặc điểm và một cây hai lá mầm điển hình. HS tự nhận biết. (Làm bài tập mục 1). - Tổ chức thảo luận trên lớp. - Phát biểu các đặc điểm phân biệt cây hai lá mầm và cây một lá mầm? - Yêu cầu HS nghiên cứu đoạn thông tin mục 1. + Còn những dấu hiệu nào để phânbiệt lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm? - Yêu cầu HS lên bảng điền: Đặc điểm Lớp một lá Lớp hai lá quan sát được vào bảng trống (SGK trang 137). - Đại diện nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - HS căn cứ đặc điểm của rễ, lá, hoa  phânbiệt cây 1 lá mầm và cây hai lá mầm. - HS đọc thông tin, tự nhận biết hai dấu hiệu nữa là số lá mầm của phôi và đặc mầm mầm Rễ Lá (gân) Thân Hạt điểm thân. - Gọi 2 HS lên bảng tự ghi. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Tiểu kết: Đặc điểm Lớp một lá mầm Lớp hai lá mầm Rễ Lá (gân) Thân Hạt - Rễ chùm - Gân song song - Thân cỏ, cột - Phôi có một lá mầm. - Rễ cọc - Gân lá hình mạng - Thân gỗ, cỏ leo - Phôi có hai lá Hoạt động 2: Đặc điểm phân biệt giữa lớp 2 lá mầm và lớp 1 lá mầm Mục tiêu: HS thấy được đặc điểm để phân biệt lớp 2 lá mầm với lớp 1 lá mầm. - GV yêu cầu HS quan sát các cây mang đi và hoàn thành bảng: Thuộc lớp Tên cây R ễ Thân Gân lá 1lám ầm 2 lá mầm - HS quan sát mẫu mang theo. - Hoàn thành bảng. Tiểu kết:- Lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm phân biệt nhau chủ yếu ở số lá mầm trong phôi. mầm - Ngoài ra còn một vài dấu hiệu phân biệt như: kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa… 4. Củng cố - GV củng cố lại nội dung bài. - Đánh giá giờ. 5. Hướng dẫn học bài ở nhà - Học bài và trả lời câu hỏi SGK. - Đọc mục “Em có biết”.
— Xem thêm —
Bình luận