Nhúng
Toàn màn hình
/ 6
Sao chép
Đang tải
Tải xuống 5,000₫ (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-23 06:52:39
Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Bổ trợ tư pháp. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Công Chứng. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công Chứng. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:- 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu công chứng hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí công chứng: - Đối với hợp đồng + Dưới 100.000.000 đồng là 100.000 đồng. Thông tư số 91/2008/TT-LT- Tên phí Mức phí Văn Công chứng hợp đồng, giao dịch do người yêu cầu công chứng tự sọan thảo: + Giấy ủy quyền + Hợp đồng cầm cố tài sản khác. + Hợp đồng mua bán tài sản khác. + Hợp đồng vay tài sản khác. + Hợp thuê tài sản khác. + Hợp đồng thuê khóan tài sản khác. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Công Chứng. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công Chứng. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:- 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu công chứng hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí công chứng: - Đối với hợp đồng + Dưới 100.000.000 đồng là 100.000 đồng. Thông tư số 91/2008/TT-LT- Tên phí Mức phí Văn bản qui định giao dịch xác định giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch thì mức thấp nhất là 100.000 đồng, mức cao nhất không quá 10.000.000 đồng cụ thể như sau: + Từ 100.000.000đồng đến 1.000.000.000 là 1.000.000 đồng. + Từ trên 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 là 1.000.000 đồng + 0,07 của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đồng. + Từ trên 5.000.000.000 là 3.800.000 đồng + 0,05 của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đồng (Mức thu tối đa không quá 10.000.000 đồng) - Đối với hợp đồng giao dịch không xác định giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch được quy định như sau: + Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp là 100.000 đồng. + Văn bản bán đấu giá bất động sản là 100.000đồng. BTC... Tên phí Mức phí Văn bản qui định + Hợp đồng bão lãnh là 100.000 đồng. + Hợp đồng ủy quyền là 40.000 đồng. + Giấy ủy là 20.000đồng. + Việc sữa đổi, bổ sung hợp đồng giao dịch không tăng giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch 40.000đồng. + Hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 20.000đồng. + Di chúc là 40.000 đồng. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản công chứng Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Xác lập hồ sơ công chứng - Cá nhân nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch tại phận tiếp nhận hồ sơ phòng công chứng - Cán bộ được phân công tiếp nhận và kiểm tra hồ yêu cầu công Tên bước Mô tả bước chứng, nếu đầy đủ thì ghi vào sổ thụ lý hợp đồng, giao dịch. 2. Phòng Công Chứng - Nghiên cứu, hướng dẫn và xử lý hồ sơ. - Chuẩn bị văn bản công chứng. 3. Công chứng viên cho cá nhân ký văn bản công chứng. 4. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ cho đóng lệ phí và đóng dấu giao trả hồ sơ cho người yêu cầu công chứng. 5. Phòng Công chứng lưu hồ sơ công chứng. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Phiếu yêu cầu công chứng. Thành phần hồ sơ 2. - 03 bản chính văn bản công chứng. 3. - Bản sao giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ khác thay thế và hộ khẩu thường trú/ tạm trú. 4. - Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu đã được cơ quan có thẩm quyền cấp hợp pháp. 5. - Tùy từng trường hợp mà cá nhân nộp bổ sung một trong các giấy tờ khác có liên quan đến nội dung yêu cầu công chứng, cụ thể: + Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân nếu còn độc thân hoặc đã ly hôn hoặc có chồng nhưng đã chết. + Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. + Giấy chứng tử và văn bản khai thừa kế nếu tài sản liên quan đến thừa kế. + Quyết định ly hôn có hiệu lực pháp luật. + Giấy xác nhận tiền thuê, nhận chuyển nhượng tài sản không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. vv.................................... Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng giao dịch Thông tư liên tịch 04/2006/TT... 2. Hợp đồng mua bán; cầm cố; thuê; thuê khóan và vay tài sản khác Thông tư liên tịch 04/2006/TT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu Luật Công chứng ...
— Xem thêm —
Bình luận