Nhúng
Toàn màn hình
/ 8
Sao chép
Đang tải
Tải xuống 5,000₫ (8 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-23 06:44:25
Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hô Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): - Thường xuyên: Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Quy hoạch Kiến trúc;- Khi có yêu cầu: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế thành phố, Ban Tôn giáo Dân tộc, Sở Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức sự nghiệp công, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): - Thường xuyên: Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Quy hoạch Kiến trúc;- Khi có yêu cầu: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế thành phố, Ban Tôn giáo Dân tộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ... Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 55 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 100.000đ/giấy Quyết định số 63/2008/QĐ- UBND... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Quyết định hành chính ghi rõ ________________ Các bước Tên bước Mô tả bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định 2. Bước 2 Nộp trực tiếp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ – Sở Tài nguyên và Môi trường, số 63 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 và được cấp biên nhận. Thời gian: buổi sáng và chiều từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần theo giờ hành chính 3. Bước 3 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra thực địa, lập biên bản ghi nhận hiện trạng, lấy ý kiến về tranh chấp, khiếu nại về đất đai và môi trường (nếu có). Biên bản có xác nhận của tổ chức sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. 4. Bước 4 Tổ chức họp liên ngành giải quyết hồ sơ 5. Bước 5 - Đối với trường hợp không đủ điều kiện giải quyết, trả hồ sơ kèm công văn thông báo cho tổ chức biết; - Trường hợp đủ điều kiện giải quyết, phát công văn đề nghị tổ chức liên hệ đơn vị đo đạc đo vẽ Bản đồ hiện trạng vị trí cò kiểm duyệt thể hiện các yếu tố quy hoạch Tên bước Mô tả bước 6. Bước 6 Sau khi có Bản đồ, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định công nhận để cấp Giấy chứng nhận 7. Bước 7 Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo Giấy chứng nhận và ký cấp Giấy chứng nhận phát cho tổ chức Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Mẫu 04a/ĐK, trường hợp thửa đất có nhiều tổ chức cùng sử dụng kèm theo Mẫu 04b/ĐK 2. Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai hoặc các giấy tờ chứng minh về quyền được sử dụng nhà, đất hoặc Quyết định chuyển giao nhà, đất và giấy tờ liên quan (nếu có) 3. Văn bản ủy quyền đề nghị cấp giấy chứng nhận (nếu có) Thành phần hồ sơ 4. Quyết định thành lập tổ chức (bản chụp) 5. Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất hoặc bản trích lục bản đồ địa chính thửa đất 6. Báo cáo Kết quả rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng của tổ chức theo Mẫu số 07/ĐK kèm Thống kê các thửa đất theo Mẫu 02/ĐĐ (trường hợp có từ 2 khu đất trở lên); hồ sơ kê khai đất tổ chức theo Chỉ thị 31/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 7. Ý kiến của sở, ngành, quận, huyện, các cơ quan có liên quan về việc sử dụng đất: nguồn gốc, quá trình sử dụng đất; quy hoạch chi tiết (nếu có) 8. Văn bản về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ và Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 04 tháng 04 năm 2006 của Bộ Tài chính (nếu có) ...
— Xem thêm —
Bình luận