khái quát các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và các phong trào yêu nước theo khuyn

Lượt xem: 709
Số trang: 2
Mã số: 29100
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Trình bày khái quát các phong trào yêu
nước theo khuynh hướng phong kiến và
các phong trào yêu nước theo khuynh
hướng dân chủ tư sản cuối thể kỷ XIX
đầu thể kỷ XX? Nguyên nhân thất bại
của các phong trào này?
27 Tháng 7
Mặc dù triều đình nhà Nguyễn ký các bản hiệp ước đầu hàng vô điều kiện đối với thực
dân Pháp công nhận sự thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta. Tuy nhiên các phong
trào đấu tranh của nhân dân vẫn được diễn ra dưới sự lãnh đạo của các vua quan phong
kiến đấu tranh với thực dân Pháp xâm lược bảo vệ đất nước. Khuynh hướng đấu tranh
phong kiến thất bại trước những ảnh hưởng của các luồng văn hoá tư sản tiến bộ trên thế
giới du nhập vào nước ta một số nhà nho yêu nước đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các
luồng văn hoá này do đó đã hình thành nên con đường đấu tranh theo khuynh hướng dân
chủ tư sản.
1. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến
Phong trào chống Pháp ở Nam Kỳ tiêu biểu có các cuộc khởi nghĩa sau:
- Khởi nghĩa Trương Định
- Khởi nghĩa Nguyễn Trung Trực
- Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Huân
- Khởi nghĩa của cha con Phan Thanh Giảng
Phong trào Cần Vương (1885-1896)
- Người lãnh đạo là vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết
- Địa bàn hoạt động chủ yếu là Bắc Kỳ và Trung Kỳ
- Tôn Thất Thuyết chủ chiến đánh vào đồn Mang Cá, sau khi bị thất thủ ông đưa vua
Hàm Nghi chạy vào Quảng Trị ra chiếu Cần Vương (3-7-1885) kêu gọi văn thân sĩ phu
yêu nước đứng lên đấu tranh giành độc lập. Hưởng ứng lời kêu gọi của phong trào Cần
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Vương rất nhiều các cuộc khởi nghĩa đã nổ ra để hưởng ứng phong trào này tiêu biểu có
các cuộc khởi nghĩa:
- Khởi nghĩa Hùng Lĩnh diễn ra ở Thanh Hoá
- Khởi nghĩa Ba Đình (1881-1887) do Phạm Bành và Đinh Công Tráng lãnh đạo diễn ra
ở Thanh Hoá
- Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892) do Nguyễn Thiện Thuật lãnh đạo diễn ra ở các tỉnh
Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình.
- Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1896) do Phan Đình Phùng và Cao Thắng lãnh đạo, diễn
ra ở địa bàn Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh.
Khởi nghĩa nông dân Yên Thế (1885-1913) do Hoàng Hoa Thám và Lương Văn
Nắm lãnh đạo
Thất bại của phong trào Cần Vương chứng tỏ sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trong
việc giải quyết nhiệm vụ giành độc lập dân tộc do lịch sử đặt ra
* Đánh giá:
Tóm lại: Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và dân chủ tư sản cuối
cùng đều thất bại. Điều đó chứng tỏ cách mạng Việt Nam đứng trước sự khủng hoảng
đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo yêu cầu cần phải có đường lối cách mạng đúng
đắn và phương pháp cách mạng đúng đắn.
* Nguyên nhân thất bại:
- Khuynh hướng phong kiến và dân chủ tư sản không còn phù hợp với thời đại mới
- Các phong trào này diễn ra lẻ tẻ không thống nhất nên dễ dàng bị thực dân Pháp đàn áp.
- Các phong trào này quá phụ thuộc vào người lãnh đạo. Sau khi người lãnh đạo bị bắt
hoặc bị hy sinh thì các phong trào này đều bị thất bại.
- Chỉ hô hào cổ động không quan tâm đến vận động quần chúng, không chủ động xây
dựng lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang.
Tải xuống 5,000₫ (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-13 01:35:04
Giới thiệu chung khái quát các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản cuối thể kỷ XIX đầu thể kỷ XX
— Xem thêm —
Bình luận