Nhúng
Toàn màn hình
/ 7
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (7 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-13 20:47:29
Bước đầu làm quen cách khai báo và sử dụng biến trong chương trình. 2. H S thực hiện được khai báo đúng cú pháp, lựa chọn được kiểu dữ liệu phù hợp cho biến. 1. Kết hợp được giữa lệnh write(), writeln() với read(). readln() để thực hiện việc nhập dữ liệu cho biến từ bàn phím. Tuần : 11 Tiết :21 + 22 Giáo án tin học lớp 8 Bài thực hành 3 : KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN I. MỤC TIÊU : 1. Bước đầu làm quen cách khai báo và sử dụng biến trong chương trình. 2. H S thực hiện được khai báo đúng cú pháp, lựa chọn được kiểu dữ liệu phù hợp cho biến. 1. Kết hợp được giữa lệnh write(), writeln() với read(). readln() để thực hiện việc nhập dữ liệu cho biến từ bàn phím. 2. Hiểu về các kiểu dữ liệu chuẩn: kiểu số nguyên, kiểu số thực. 3. Sử dụng được lệnh gán giá trị cho biến. II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên : - SGK, SGV, tài liệu, Giáo án - Đồ dùng dạy học như máy tính, projector,... - Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy tính hoạt động tốt. 2. Học sinh : - Đọc trước bài thực hành. - Học thuộc kiến thức lý thuyết và các bài tập đã học. III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số,Ổn định trật tự : 2. Kiểm tra bài cũ : ? Trình bày cách khai báo biến trong pascal ? Trình bày cách khai báo hằng trong pascal ? Hằng và biến khác nhau như thế nào ? 3. Dạy bài mới : HĐ của Thầy HĐ của trò Ghi bảng HĐ 1: Chốt lại kiến thức trọng tâm để áp dụng thực hành G :Biến là đại lượng như thế nào ? G :Cách khai báo biến như thế nào? G : Có thể thực hiện các thao tác nào với biến ? G : Viết cấu trúc của lệnh gán, lệnh nhập H : Biến dùng để đặt tên cho một vùng của bộ nhớ máy tính. Biến lưu trữ dữ liệu (giá trị). Giá trị của biến có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình H : Viết lên bảng dạng tổng quát để khai báo biến. Var tên biến : kiểu của biến; H : Các thao tác có thể thực hiện với biến là gán giá trị cho biến giá trị cho biến, lệnh in giá trị của biến ? G: Nhận xét và chốt kiến thức cơ bản về biến. Lệnh nhập giá trị cho biến: Write(tên biến); Read(tên biến); G :Hằng là đại lượng như thế nào ? G : Cách khai báo hằng như thế nào G : Nhận xét và chốt kiến thức hằng. G : Yêu cầu Hs khởi động máy và báo sự hoặc nhập giá trị cho biến và tính toán với giá trị của biến. Lệnh gán có dạng :Tên biến := biểu thức(gt); H :Lắng nghe và trả lời từng câu hỏi H: Khỏi động máy thực hành cố nếu có HĐ 2 :Tìm hiểu bài thực hành bài 1 G : Gọi học sinh bài toán 1 G : Bài toán yêu cầu gì ? G : Trong các cách khai báo biến gồm có những kiễu dữ liệu nào ? G : Giúp học sinh phân tích bài toán và hướng dẫn từng câu H : lắng nghe bài toán và tìm hiểu câu lệnh của chương trình . lện trong chương trình . HĐ 3 :Tìm hiểu bài thực hành bài 2 G : Gọi học sinh bài toán 2 G : Bài toán yêu cầu gì ? G : Kết quả của qua trình hoán đổi là gì ? G : Giúp học sinh phân tích bài toán và hướng dẫn từng câu lện trong chương trình HĐ 4 : Củng cố H : lắng nghe bài toán và tìm hiểu câu lệnh của chương ...
— Xem thêm —
Bình luận