Nhúng
Toàn màn hình
/ 130
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (130 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-07 17:30:03
Bạn cũng có thể thay đổi thuộc tính của bảng thực tế. Nếu bạn kích đúp vào bảng chính nó - có nghĩa là, bất kỳ các đường lưới - bảng thuộc tính mở ra. Ở đây, bạn có thể sửa đổi bất kỳ tài sản bảng có thể tưởng tượng, bao gồm cả lớp của nó, màu sắc của nó, số lượng các hàng hoặc cột, hoặc bất kỳ tài sản phong cách của mình.
— Xem thêm —