Slide thuyết trình về Marketing mix (Tài liệu tiếng Anh)

Lượt xem: 1445
Số trang: 0
Mã số: 289431
Loại file: PPT
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-10 12:36:17
What is the marketing mixWhat is the marketing mix? Some key points to successful marketing. What is the marketing mixWhat is the marketing mix? Some key points to successful marketing.
— Xem thêm —