Giáo án Anh văn lớp 9 - Unit 8 Celebrations - Period 53 - Lesson 4 : Read

Số trang: 5
Mã số: 287893
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-14 00:29:05
A / Aims and Objectives : By the end of the lesson Lead in the new lesson . II / Pre reading : Introduce the topic of the
— Xem thêm —