PHÂN TÍCH NHÂN VẬT ROBINSON CRUSOE TRONG TÁC PHẨM CUỘC ĐỜI VÀ NHỮNG CHUYẾN PHIÊU LƯU CỦA ROBINSON CRUSOE – DANIEL DEFOE

Lượt xem: 3107
Số trang: 0
Mã số: 287760
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-29 18:25:19
Nghiên cứu này được thực hiện một cuộc điều tra vào chính nhân vật Robinson Crusoe, người sở hữu một đặc tính tốt mà ta có thể ước mơ có, "Cuộc sống và cuộc phiêu lưu của Robinson Crusoe" của Daniel Defoe. Cuộc điều tra cũng cung cấp cho cách để thảo luận về một số thông điệp được truyền đạt bởi các tác giả thông qua nhân vật này cũng như kiệt tác của ông. Ngoài ra, một bản tóm tắt đặc điểm của Robinson Crusoe, tin nhắn vượt qua bởi tác giả cũng như một số tác động đối với giảng dạy và học văn học Anh được trình bày. Nghiên cứu này được thực hiện một cuộc điều tra vào chính nhân vật Robinson Crusoe, người sở hữu một đặc tính tốt mà ta có thể ước mơ có, "Cuộc sống và cuộc phiêu lưu của Robinson Crusoe" của Daniel Defoe. Cuộc điều tra cũng cung cấp cho cách để thảo luận về một số thông điệp được truyền đạt bởi các tác giả thông qua nhân vật này cũng như kiệt tác của ông. Ngoài ra, một bản tóm tắt đặc điểm của Robinson Crusoe, tin nhắn vượt qua bởi tác giả cũng như một số tác động đối với giảng dạy và học văn học Anh được trình bày.
— Xem thêm —