Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ giao tiếp giữa máy tính và ecu điều khiển động cơ Mục tiêu của chủ đề này là thiết kế, chế tạo bộ giao tiếp giữa máy tính và ECU điều khiển động cơ và giao diện giao tiếp bằng phần mềm Matlab.

Lượt xem: 262
Số trang: 0
Mã số: 286975
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-10 18:32:36
Mục tiêu của chủ đề này là thiết kế, chế tạo bộ giao tiếp giữa máy tính và ECU điều khiển động cơ và giao diện giao tiếp bằng phần mềm Matlab. Từ đó, đưa ra giao thức truyền dữ liệu giữa động cơ và máy tính thông qua cổng nối tiếp RS232, sao cho, trên giao diện người sử dụng có thể quan sát sự thay các thông số động cơ. Mục tiêu của chủ đề này là thiết kế, chế tạo bộ giao tiếp giữa máy tính và ECU điều khiển động cơ và giao diện giao tiếp bằng phần mềm Matlab. Từ đó, đưa ra giao thức truyền dữ liệu giữa động cơ và máy tính thông qua cổng nối tiếp RS232, sao cho, trên giao diện người sử dụng có thể quan sát sự thay các thông số động cơ.
— Xem thêm —