Giáo án Công nghệ lớp lớp 9 : Tên bài dạy : Thực hành BÓN PHÂN THÚC CHO CÂY ĂN QUẢ

Lượt xem: 97
Số trang: 0
Mã số: 286016
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-14 03:11:59
MỤC TIÊU CẦN ĐẠT I. Bón phân thúc cho cây ăn quả theo đúng yêu cầu kỹ thuật: theo hình chiếu tán cây II. Có ý thức kỹ luật, trật tự, vệ sinh, an toàn trong và sau khi thực hành TRỌNG TÂM Bón phân thúc hco cây ăn quả đúng yêu cầu kỹ thuật: theo hình chiếu của tán cây CHUẨN BỊ III. IV. Mỗi nhóm: Cuốc, thuổng, rổ, thúng, cân Phân hữu cơ đã ủ hoai MỤC TIÊU CẦN ĐẠT I. Bón phân thúc cho cây ăn quả theo đúng yêu cầu kỹ thuật: theo hình chiếu tán cây II. Có ý thức kỹ luật, trật tự, vệ sinh, an toàn trong và sau khi thực hành TRỌNG TÂM Bón phân thúc hco cây ăn quả đúng yêu cầu kỹ thuật: theo hình chiếu của tán cây CHUẨN BỊ III. IV. Mỗi nhóm: Cuốc, thuổng, rổ, thúng, cân Phân hữu cơ đã ủ hoai
— Xem thêm —