Nhúng
Toàn màn hình
/ 7
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (7 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-19 14:02:54
Mục tiêu: - HS củng cố vững chắc các tính chất, dấu hiệu nhận biết hình bình hành. - HS biết sử dụng những tính chất cả hình bình hành để chứng minh một bài toán liên quan. Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 13: LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu: - HS củng cố vững chắc các tính chất, dấu hiệu nhận biết hình bình hành. - HS biết sử dụng những tính chất cả hình bình hành để chứng minh một bài toán liên quan. II/ Phương pháp : - Luyện tập - HS hoạt động theo nhóm III/ Chuẩn bị : - GV: Thước, compa, bảng phụ hình 72, SGK. - HS : SGK, thước, compa, bảng phụ, bút lông. Ghi bảng Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giải bài 44 A B F E F D C Hình Bình Hành ABCD = DE // BF (AD // BD) (1) HĐ1: Kiểm tra bài cũ :(7’) ? Nêu dấu hiệu nhận biết một tứ giác là hình bình hành, sửa bài tập 44 SGK. ? Phát biểu định nghĩa và tính chất hình bình hành, sửa bài tập 45 SGK. -GV nhận xét bài sửa của HS -HS1: Phát biểu dấu hiệu vẽ hình sửa bài tập 44 SGK. -HS2: Phát biểu và sửa bài tập 45 SGK. ED =2 AD ( E là trung điểm AD) BF = 2 BC ( F là trung điểm BC) Mà AD = BC (ABCD là hình bình hành) Vậy DF = BF (2) Từ (1),(2) = EBFD là hbh = BE = DF Giải bài 45 A E B và nhắc lại cách chứng minh một tứ giác là hình bình hành. 1 1 2 2 D F C )2;2(2121  DDBBDB AB // CD =  11FB(sole tg) Vậy:BFDEFD//11  (hai góc đồng vị bằng nhau) = DEBF là hình bình hành (do DE // BF ; EB // DF) Giải bài 46: Câu a,b đúng; c,d sai HĐ2: Luyện tập (30’) -Cho HS làm -HS thảo luận theo nhóm và Giải bài 47: a) AHD = CKB (cạnh huyền – góc nhọn) = AH = CK và AH // CK = Tứ giác AHCK là HBH b) O là trung điểm của HK và AC là đường chéo của hình bình hành AHCK = O là trung điểm AC bài tập 46 trang 92 theo nhóm. -GV dùng bảng phụ vẻ hình 72 SGK. -HS thảo luận luyện tập bài 47 và trình bày vào bảng phụ -GV yêu cầu HS nêu lại dấu hiệu nhận biết 1 tứ giác là hình bình hành. -GV nhận xét đại diện trả lời. -HS thảo luận theo nhóm và trình bài theo nhóm -HS nêu dấu hiệu nhận biết 1 tứ giác là hình bình hành. = O, A, C thẳng hàng Giải bài 48: Tứ giác EFGH là HBH ( ...
— Xem thêm —
Bình luận