Mẫu giấy giới thiệu thực tập

Số trang: 1
Mã số: 284654
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-30 12:11:10
Tài liệu tham khảo Mẫu giấy giới thiệu thực tập dành cho sinh viên BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số:……/GT Nha Trang, ngày … tháng … năm …… GIẤY GIỚI THIỆU Kính gửi : ………………………………………………………………………….. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG trân trọng giới thiệu : Sinh viên : ……………………………………………………………… MSSV : ………………………………. Lớp : …………………… Là sinh viên của Khoa Kinh Tế - Trường Đại học Nha Trang . Kính mong Quý đơn vị tạo điều kiện và giúp đỡ sinh viên Trường đạt kết quả tốt. Thay mặt Nhà trường, tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ, đóng góp của Quý đơn vị vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường. Trân trọng cám ơn ! Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. Có giá trị đến hết ngày: ……./……/20… KHOA KINH TẾ Số 02 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, NHA TRANG_KHÁNH HÒA, - Tel: (058)383149 Website: www.ntu.edu.vn/khoa/kinhte/default.aspx
— Xem thêm —
Bình luận