Nhúng
Toàn màn hình
/ 8
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (8 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-14 19:14:58
Bắt đầu từ giữa thế kỷ 16, nhưng mãi đến giữa thế kỷ 20 phương pháp chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ (FNACTG) mới thực sự được dùng phổ biến. Phương pháp này có chỉ định rộng rãi, chủ yếu cho những nhân lạnh đơn độc của TG và không có chống chỉ định. PHƯƠNG PHÁP CHỌC HÚT TẾ BÀO TUYẾN GIÁP BẰNG KIM NHỎ TÓM TẮT Bắt đầu từ giữa thế kỷ 16, nhưng mãi đến giữa thế kỷ 20 phương pháp chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ (FNACTG) mới thực sự được dùng phổ biến. Phương pháp này có chỉ định rộng rãi, chủ yếu cho những nhân lạnh đơn độc của TG và không có chống chỉ định. Tai biến rất hiếm < 2%, sẽ không xảy ra khi dùng kim nhỏ và người thực hiện đã quen kỹ thuật này. Ðây là một phương pháp có những ưu điểm sau:- S (simple): kỹ thuật đơn giản - A (Accuracy): độ nhạy cảm 83%, độ đặc hiệu 92%, độ chính xác 95%, (-) giả 0, 3 - 6% < (-) giả của cắt lạnh, (+) giả: 0 - 2, 5% - F (fast): thực hiện nhanh có kết quả trong vòng vài phút. - E (economy): ít tốn kém so với một phẫu thuật sinh thiết không cần thiết mà kết quả GPB chưa chắc đã kết luận được tình trạng xâm nhập vỏ bao và mạch máu. Kết hợp 4 ưu điểm trên, viết tắt: SAFE, cuối cùng đây là một phương pháp an toàn vì không gieo rắc tế bào bướu như khi sinh thiết, cũng như không gây dính sau mổ. Và tuy FNA tuyến giáp tỏ ra hữu dụng trong chẩn đoán carcinôm tuyến giáp không biệt hoá nhưng nhược điểm của nó là khó phân biệt được giữa tân sinh nang lành và ác cũng như giữa phình giáp cục và tân sinh nang. Dù sao thì đây cũng là một xét nghiệm được đề nghị nên thực hiện đầu tiên cho một nhân lạnh đơn độc ở tuyến giáp. SUMMARY FINE NEEDLE ASPIRATION CYTOLOGY OF THYROID GLAND Bui Thi Hong Khang, Au Nguyet Dieu, Huynh Ngoc Linh, Doan Thi Phuong Thao, Nguyen Vu Thien, Nguyen Van Thanh, Nguyen Sao Trung * Y hoc TP. Ho Chi Minh 1999 * Vol. 3 * No. 1: 17-24 Begining from the middle of 16th century but until the middle of 20th century, FNA of the thyroid has really been widely common. Numerous indications and essentially no contraindications for the FNA cytology could be listed, but in essence for "cold" nodule solitary of the thyroid. The complication of the FNA is only less than 2%, and it doesnt occur when performers are expert in this procedure and use fine needle (No.22). FNA offers the following advantages - abbreviated to SAFE: Simple: easy to perform. Accuracy: sensitivity = 83%. specificity = 92%. accuracy = 95%. negative predictive value = 0, 3 - 6%. positive predictive value = 0 - 2, 5 %. Fast: resutl in few minutes. Economy: the use of FNA may reduce the cost of diagnosis compared with unneccessary surgical biopsy whose pathologic result doesnt identify capsular and vascular invation. FNA cytology is a safe procedure because it doesnt implant tumor cells like surgical biopsy as well as cause adhesive growth following excision biopsy. Athough FNA of the thyroid mass is useful in the diagnosis of undifferentiated carcinoma of the thyroid, it cannot discreminate between benign and malignant follicular neoplasm as well as nodular goiter and follicular neoplasm. This procedure, however, should be performed first for solitary nodular lesion of the thyroid. LỊCH SỬ Chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ không phải là kỹ thuật mới. Vào năm 1554 ở chiến trường Cerisoles, một người lính trẻ gốc Thụy Sĩ có một bướu giáp rất lớn đã bị đâm vào cổ bằng ...
— Xem thêm —
Bình luận