Đại số 11 - ÔN TẬP CHƯƠNG IV (tiết 1)

Số trang: 3
Mã số: 282275
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-14 22:43:09
- Ôn tập các qui tắc cộng, trừ, nhân , chia đơn thức đồng dạng ,cộng trừ đa thức, nghiệm của đa thức - Rèn luyện kỹ năng cộng, trừ đa thức.Xác định nghiệm của đa thức. B. Chuẩn bị: Bảng phụ ,thước, ... Học sinh làm câu hỏi ôn tập Trần văn Hồng ÔN TẬP CHƯƠNG IV (tiết 1) A. Mục tiêu: - Ôn tập các qui tắc cộng, trừ, nhân , chia đơn thức đồng dạng ,cộng trừ đa thức, nghiệm của đa thức - Rèn luyện kỹ năng cộng, trừ đa thức.Xác định nghiệm của đa thức. B. Chuẩn bị: Bảng phụ ,thước, ... Học sinh làm câu hỏi ôn tập C. Tiến trình dạy - học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh-ghi bảng Hoạt động 1: 1. Ôn tập khái niệm biểu thức đại số,đơn thức ,đa thức (20') Trần văn Hồng 1) biểu thức đại số. GV biểu thức đại số là gì ? GV cho ví dụ : 2) Đơn thức Thế nào là đơn thức ? Bậc của đơn thức là gì? GV Hãy viết một đơn thức của hai biến x,y có bậc khác nhau 2) Đa thức Thế nào là đa thức ? Bậc của đa thức là gì? GV Hãy viết một đa thức của x có 4 hạng tử HS phát biểu HS có thể nêu 2x2y ; 0,5x3y2;... HS có thể viết -2x2 +3x3-x +1;... Hoạt động 2: 2.Luyện tập (24') -Dạng 1: Tính giá trị biểu thức Bài 58 trang 49SGK -Dạng 2: th gọn đơn thức , tính tích đơn thức HS thực hiện 5x2yz 15x3y2z 25x4yz = Trần văn Hồng Bài 54 trang 17 SBT Bài 59 trang 49 SGK Bài 61 trang 50 SGK (Hoạt động nhóm) Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà (1') Làm bài tập 62,63,65/50,51 SGK, 51,52,53/ 16 SBT. Ôn tập qui tắc cộng trừ đơn thức , đa thức. Tiết sau Ôn tập chương IV(t2) 5xyz  = = = =
— Xem thêm —
Bình luận