Chủ đề : Phương tiện giao thông - Đề tài : Khám phá khoa học - Lớp : Mầm

Lượt xem: 2144
Số trang: 0
Mã số: 281062
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-04 04:34:08
- Trẻ biết kể tên các loại PTGT đường bộ, biết nêu đặc đểm, công dụng của chúng. - Giáo dục trẻ biết có thái độ tích cực, an toàn khi tham gia giao thông ( ngồi ngay ngắn, không đùa giỡn). Giáo dục trẻ về luật lệ an toàn giao thông: khi đi bộ phải đi trên vỉa hè bên phải; khi đi xe thì đèn đỏ phải dừng lại, đèn xanh mới được đi tiếp. - Trẻ biết kể tên các loại PTGT đường bộ, biết nêu đặc đểm, công dụng của chúng. - Giáo dục trẻ biết có thái độ tích cực, an toàn khi tham gia giao thông ( ngồi ngay ngắn, không đùa giỡn). Giáo dục trẻ về luật lệ an toàn giao thông: khi đi bộ phải đi trên vỉa hè bên phải; khi đi xe thì đèn đỏ phải dừng lại, đèn xanh mới được đi tiếp.
— Xem thêm —