Nhúng
Toàn màn hình
/ 13
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (13 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-20 15:20:27
1 B- SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT I. Mục tiêu bài học : - Phân biệt được điểm khác nhau về hiện tượng sinh trưởng và phát triển ở động vật khác nhau ở những điểm nào - Liệt kê các giai đoạn phát triển ở động vật - Phân biệt sự phát triển không qua biến thái và phát triển qua biến thái 2. Kĩ năng: Ứng dụng tực tiễn sản xuất, chăn nuôi 3. Thái độ; Xây dựng ý thức ứng dụng thực tiễn sản xuất, chăn nuôi II. Đồ dùng và phương pháp dạy học: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức- - Thảo luận, hoạt động nhóm, hỏi đáp tìm tòi bộ phận. - Sử dụng hình 37.1, 37.2 , 37.1; 37.2 SGK phóng to - Mẫu ngâm hoặc mô hình phát tiển ở ếch ( GV có thể sử dụng trang này bằng máy chiếu Overhead, VCD,..) III. Tiến trình bài giảng: 1. Ổn định lớp: kiểm tra sỉ số và tác phong học sinh. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: -Phần mở bài: Có thể sử dụng hình 37.2 về phát triển của ếch để giới thiệu bài. Cơ thể ếch được hình thành là do KQ của quá trình ST và PT Phần tổ chức dạy học các đơn vị kiến thức của bài Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung - HS phát biểu khái niệm đã học ở lớp 10 - GV nêu khái niệm sinh trưởng và phát triển? + GV: + Cho VD về sự sinh trưởng? + Cho VD về sự phát triển? + ST và PT có quan hệ như thế nào? I. khái niệm về ST và PT 1. Khái niệm về sinh trưởng Là sự gia tăng kích thước, khối lượng cơ thể ĐV 2. Khái niệm về phát triển - PT bao gổm 3 quá trình liên quan mật thiết với nhau( sinh trưởng phân hóa hay biệt hóa TB, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể) VD : SGK 3. Mối quan hệ giữa ST và PT - ST và PT liên quan mật thiết với nhau, đan xen lẫn nhau và Hãy quan sát sự phát triển và sinh trưởng luôn liên quan đến môi trường + ST tạo tiền đề cho PT + PT làm thay đổi ST VD: SGK ST và PT Hợ tử -----------------Cơ thể ĐV Quá trình ST và PT gồm nhiều giai đoạn kế tiếp nhau Dài hoặc ngắn tùy thộc ĐV Đơn giản hay phức tạp, tùy ĐV sống II. Phát triển không qua biến thái 1. Sự sinh trưởng ST: Phát triển kích thước , của gà, bao gồm giai đoạn PT Phôi (HT→ gà con / trứng) Hậu phôi (gà con mới nở→ gà trưởng thành) Các em có nhận xét gì? Liên hệ thực tế? khối lượng cơ thể ĐV theo thời gian (mức TB , mô, CQ , cơ thể VD: Hợp tử < gà con
— Xem thêm —
Bình luận