Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 44: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA (TT)

Số trang: 7
Mã số: 279801
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-22 11:49:20
Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh nắm được giữa cây xanh với môi trường có mối liên quan chặt chẽ - Khi điều kiện sống thay đổi thì cây xanh biến đổi thích nghi với đời sống - Thực vật thích nghi với đời sống nên nó phân bố rộng rãi khắp nơi trên trái đất( Kĩ năng: - Quan sát, so sánh. Thái độ: - Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên. II.Phương tiện: Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 44: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA (TT) I.Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh nắm được giữa cây xanh với môi trường có mối liên quan chặt chẽ - Khi điều kiện sống thay đổi thì cây xanh biến đổi thích nghi với đời sống - Thực vật thích nghi với đời sống nên nó phân bố rộng rãi khắp nơi trên trái đất( Kĩ năng: - Quan sát, so sánh. Thái độ: - Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên. II.Phương tiện: - Tranh vẽ hình 36.2 - Mẫu vật: cây bèo tây. III.Tiến trình: Kiểm tra bài cũ: không kiểm tra Bài mới: II. CÂY VỚI MÔI TRƯỜNG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh HĐ 1.(7’): Tìm hiểu các cây sống dưới nước - Giáo viên thông tin cho học sinh biết được cây sống dưới nước chịu một số ảnh hưởng của môi trường sống (Thiếu oxi) - Yêu cầu học sinh quan sát I.Các cây sống dưới nước - Học sinh quan sát tranh, mẫu vật một số cây sống dưới nước. - Học sinh đọc lệnh trong sách giáo khoa  Thảo luận theo yêu cầu. - Đại diện nhóm trình bày kết hình 36.2 - Yêu cầu học sinh thảo luận, thực hiện lệnh sách giáo khoa trang 119. - Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của từng nhóm. quả thảo luận, các nhóm khác bổ sung hoàn chỉnh câu trả lời. - Học sinh rút ra kết luận về đặc điểm của những cây sống dưới nước.  Tiểu kết: Gồm hai nhóm: nổi trên mặt nước và chìm trong nước Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh HĐ2(8’): Tìm hiểu về các cây sống trên cạn Giáo viên yêu cầu học sinh II.Các cây sống trên cạn - Học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa nghiên cứu thông tin trong sách giáo khoa. - Giáo viên đặt câu hỏi gợi ý: + Ở nơi khô hạn, vì sao rễ cây lại ăn sâu lan rộng? + Lá cây thường có đặc điểm thích nghi như thế nào? + Các cây mọc trong vùng thung lũng hay rừng có đặc điểm gì? Tại sao? - Giáo viên nhận xét câu trả lời của học sinh - chỉnh sửa hoàn thiện các ý - Học sinh trả lời các câu hỏi gợi ý của giáo viên. - 1, 2 học sinh trả lời, các học sinh còn lại nhận xét bổ sung. - Rút ra kết luận về đặc điểm của cây sống ở môi trường cạn  Tiểu kết: Các cây sống trên cạn luôn phụ thuộc vào các yếu tố: nước, khí hậu, các loại đất Gồm hai nhóm: cây ưa sáng và cây ưa bóng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh HĐ 3(8’): Tìm hiểu về các cây sống trong những môi trường đặc biệt - Yêu cầu học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa và quan sát hình 36.4 - Đặt câu hỏi gợi ý: + Thế nào là môi trường sống đặt biệt? + Kể tên những cây sống ở những môi trường này mà em biết? + Phân tích đặc điểm phù hợp III.Các cây sống trong những môi trường đặc biệt - Học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa và quan sát hình 36.4 - Học sinh thảo luận, trả lời các câu hỏi gợi ý của giáo viên. - Đại diện nhóm trình bày - các nhóm khác nhận xét bổ với môi trường sống ở những cây này? - Yêu cầu học sinh rút ra kết luận chung về sự thống nhất giữa cơ thể thực vật và môi trường. sung - ...
— Xem thêm —
Bình luận