Nhúng
Toàn màn hình
/ 6
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-20 18:34:38
1 Tiết: 17 Bài 7:TH lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (Tiếp) I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang. - Vẽ được sơ đồ lắp đặt đèn ống huỳnh quang. - Lắp đặt được đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật. - Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV - Vật liệu: Bảng điện dây dẫn điện, giấy ráp, băng dính cách điện, 1 bóng đèn. - Thiết bị: 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, một công tắc điện - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức 1/: Hoạt động của thầy và trò T/g Nội dung ghi bảng 2.Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra dụng cụ, vật liệu của học sinh? 3.Tìm tòi phát hiện kiến thức mới. GV: Giới thiệu bài học GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, nội quy thực hành. - Chia nhóm thực hành: mỗi nhóm 4-5 học sinh. Các nhóm trưởng kiểm tra việc chuẩn bị hoặc nhận dụng cụ, vật liệu thiết bị cho bài thực hành. HĐ1: Tìm hiểu lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị. 1/ 2/ 10/ 2.Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị. TT Tên dụng cụ,vật liệu và thiết bị Số lượng Yêu cầu kỹ thuật GV: Hướng dẫn cho học sinh cách dự trù vật liệu, thiết bị và dụng cụ cần cho bài thực hành. Mỗi nhóm học sinh thảo luận lập dự trù vật liệu, dụng cụ, thiết bị cho công việc dựa trên cơ sở của sơ đồ lắp đặt mạch điện. HĐ2.Tìm hiểu cách lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang. GV: Cho học sinh nghiên cứu quy trình lắp đặt mạch điện 28/ 1 2 3 4 3.Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang. Vạch dấu- Khoan lỗ – Lắp TBĐ của BĐ- Nối dây mạch điện – Kiểm tra. trong SGK để tiến hành công việc. - Đo, vạch dấu các vị trí thiết bị, lỗ khoan trên bảng điện. - Tiến hành khoan lỗ trên bảng điện. - Nối dây và lắp thiết bị điện lên bảng điện. - Nối dây bộ đèn. - Kiểm tra và vận hành thửi GV: Phân tích kỹ nội dung, yêu cầu kỹ thuật cuat từng công đoạn để chỉ ra công đoạn và kỹ năng mới. GV: Thao tác kỹ năng mới học sinh quan sát làm theo. Làm việc theo nhóm, tiến hành thực hiện từng công đoạn. GV: Đi kiểm tra, hướng dẫn 2/ chi tiết cho từng nhóm và giải đáp các thắc mắc cho từng học sinh. 4.Củng cố: GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh giá Hoặc đánh giá chéo kết quả thực hành theo các tiêu chí của bài GV: Nhận sét bài học về sự chuẩn bị, kết quả thực hành quy trình tiến hành, thái độ tham gia thực hành của các nhóm. Hướng dẫn về nhà 1/. - Về nhà chuẩn bịvật liệu: Bảng điện dây dẫn điện, giấy ráp, băng dính cách điện, 1 bóng đèn. - Thiết bị: 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, một công tắc điện - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điệnđể giờ sau thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang
— Xem thêm —
Bình luận